2019 IX 16 W Odrynkach święto

15 września jest świętem patronów skitu w Odrynkach nad Narwią świętych Antoniego i Teodozjusza Pieczerskich, w tym roku przydającego w niedzielę. To pierwsze święto bez archimandryty Gabriela, założyciela skitu, zmarłego w końcu ubiegłego roku. Liturgię świętą służyli władycy - supraski Andrzej i siemiatycki Warsonofiusz wraz z wieloma duchownymi. Przybyło kilka tysięcy pielgrzymów, którzy już swoją obecnością napominają, jak ważne i święte jest to dla prawosławnych miejsce i jak udało się odrodzić współczesnym modlitwę tam, gdzie ona już w XVI wieku była zanoszona przez mnichów. Ku radości pielgrzymów i wszystkich w skicie nie ustaje modlitwa. Służą w nim mnisi. Podczas uroczystości władycy wyświęcili pomnik na grobie ojca archimandryty Gabriela, którego ciało spoczęło w skicie.