2019 IX 16 Ambasador Białorusi w redakcji Przeglądu Prawosławnego

Po raz pierwszy w siedzibie redakcji Przeglądu Prawosławnego gościliśmy ambasadora Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Uładzimira Czuszau. Towarzyszyła mu konsul generalna Białorusi Ałła Fedorowa i konsul Michaił Golcew.

Gościom podziękowaliśmy za pomoc, jaką otrzymujemy jako wydawnictwo ze strony władz i instytucji Białorusi. To przede wszystkim pomoc przy redagowaniu serii podręczników do szkół, w których jest wykładany język białoruski, przy organizacji wystaw, przybliżających bieżeństwo, czy 500 lat drukarstwa na ziemiach ruskich Rzeczypospolitej, to pomoc w nawiązywaniu kontaktów z muzeami i instytucjami kulturalnymi Białorusi.

Ambasador przybył w dniu jubileuszu 70-lecia urodzin redaktora naczelnego Przeglądu Prawosławnego Eugeniusza Czykwina. Na ręce jubilata złożył list gratulacyjny, w którym podziękował za jego wielki wkład w zachowanie tradycji, mowy i wszelkich życiodajnych sił białoruskiej mniejszości w Polsce, za nieustającą pracę na rzecz rozwoju prawosławnej duchowości i cerkiewnych wartości. Życzył, by działalność jubilata - twórcza i polityczna -  służyła wzrostowi autorytetu Białorusinów w Polsce. 

Ambasador przekazał także na ręce jubilata gratulacyjny list od ministra do spraw religii i narodowości Republiki Białoruś Leonida Hulaki. "Wasza niestrudzona twórcza energia, nadzwyczajna pracowitość i oddanie sprawie pozwala Wam aktywnie pracować na rzecz potrzymania  białoruskiej mowy i kultury na terenie Polski oraz zbliżenia naszych krajów i narodów. W Białorusi jest wysoko oceniana Wasza wieloletnia praca na niwie zachowania i rozwoju prawosławnej kultury" - czytamy w liście. 

Do życzeń i gratulacji dołączyła się konsul generalna Ałła Fedorowa.  
Na zdjęciu od lewej: Uładzimir Czuszau, Eugeniusz Czykwin, Ałła Fedorowa.