2019 X 08 Aleksander Naumow laureatem Nagrody i Medalu Zygmunta GlogeraProf. Aleksander Naumow jest laureatem I stopnia 30 edycji Nagrody i Medalu Zygmunta Glogera. To nagroda ogólnopolska, ale jej kapituła jest związana z Łomżą. Nagroda rozsławia to miasto. Jej pomysłodawcą był redaktor Stanisław Zagórski, twórca i pierwszy prezes Społecznego Stowarzyszenia Prasoznawczego Stopka w Łomży. Nagroda nosi imię  pochodzącego z Podlasia historyka, archeologa i znawcy folkloru Zygmunta Glogera. Jest przyznawana za szczególne osiągnięcia w badaniu, ochronie i rozwoju kultury. Przewodniczy jej prof. Henryk Samsonowicz, wcześniej przewodniczyli wybitni historycy, profesorowie Aleksander Gieysztor i Janusz Tazbir. Jej organizatorem jest Stopka przy współpracy m. in. z Narodowym Centrum Kultury i Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W tym roku nagrodą II stopnia uhonorowano Muzeum Przyrodnicze w Drozdowie, III stopnia redaktor Polskiego Radia Białystok Dorotę Sokołowską.
Gala wręczenia nagród miała miejsce 8 października w Łomży.
Aleksander Naumow jest profesorem zwyczajnym, slawistą, światowej klasy polskim uczonym, synem prawosławnego duchownego o. Eugeniusza Naumowa. Pracuje na Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Ca’Foscari w Wenecji. Pracował także na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w Kolegium Europejskim im. Jana Pawła II w Gnieźnie. Wykładał gościnnie w Bułgarii w Sofii i Plovdiv, Jugosławii – w Belgradzie i Niszu, w Stanach Zjednoczonych na uniwersytetach Yale i UC Berkeley, ale przede wszystkim we Włoszech – w Pizie i w Wenecji.
Jest autorem ponad dwustu prac, opublikowanych w kraju i za granicą, członkiem wielu międzynarodowych komitetów, komisji i redakcji naukowych, wychowawcą wielu naukowych pracowników. Uchodzi za twórcę szkoły badań ruskiego komponentu w kulturze i piśmiennictwie I Rzeczypospolitej.
Jest laureatem Nagrody Księcia Ostrogskiego, przyznanej w 1994 roku.
Gratulujemy!