2019 X 08 Jan Widacki wybrałby na posła Eugeniusza CzykwinaZnany prawnik i publicysta, prof. Jan Widacki z Krakowa napisał do ogólnopolskiego tygodnika "Przegląd"  (7-13 .10.2019) felieton "Coś na pocieszenie". Są to jego przedwyborcze rozważania oparte na sondażach, z pytaniem zasadniczym - czy jakaś siła, występująca w koalicji, może być przeciwwagą dla PiS?
Ale pomińmy te rozważania. Przejdźmy do interesującego szczegółu. Widacki pisze: "Są na listach w różnych okręgach ludzie, na których chętnie bym zagłosował. W Białostockiem z list KO kandyduje Eugeniusz Czykwin. Przedstawiciel białoruskiej mniejszości, redaktor naczelny "Przeglądu Prawosławnego". Bardzo by się w nowym Sejmie przydał."
Publicysta z Krakowa zauważył też i drugą osobę, na którą by zagłosował, gdyby mógł - Pawła Jezierskiego z Oświęcimia, "traktującego politykę jako służbę ludziom".
To ogromne wyróżnienie - zobaczyć z Krakowa dwóch godnych na posła kandydatów, spośród tysięcy, ubiegających się o poselski mandat!
Posłuchajmy więc dobrej rady prof. Jana Widackiego.

Anna Radziukiewicz