Numer 3(369)    Marzec 2016Numer 3(369)    Marzec 2016
fot.
2019 XI 13 „W obronie tożsamości” – spotkanie w białostockim CKP

Stowarzyszenie „Ruś” zaprasza na spotkanie „W obronie tożsamości” z udziałem red. Anny Radziukiewicz i posła Eugeniusza Czykwina połączone z prezentacją książek „Siewcy” oraz „Żołnierze wyklęci. Białostocczyzna 1945–1947”.


Spotkanie odbędzie się w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku, w piątek, 15 listopada, o godz. 18.00.