2019 XII 19 Ręczniki

W czwartek 12 grudnia w Gminnym Centrum Kultury w Orli odbyła się promocja albumu „Katalog ręczników ludowych gminy Orla” oraz podsumowanie projektu „Śladami ręcznika ludowego ziemi orlańskiej” realizowanego przez Muzeum w Bielsku Podlaskim będącym oddziałem Muzeum Podlaskiego. Album, opatrzony wstępem, zawiera 436 zdjęć ręczników.

W promocji wzięło udział około dwustu osób w tym biskup senior drohiczyński Antoni Dydycz, urząd marszałkowski województwa podlaskiego reprezentowały dyrektor biura kultury Agata Puchalska i dyrektor biura dziedzictwa narodowego Katarzyna Korycka. Na uroczystość przybył burmistrz Bielska Podlaskiego Jarosław Borowski oraz sołtysi z gminy Orla. Nie mogło zabraknąć Aliny Dębowskiej, kierującej Muzeum w Bielsku Podlaskim.

Bielscy muzealnicy prowadzą od 2014 roku badania nad ręcznikami. Udało się im odszukać, sfotografować i zinwentaryzować 1339 ręczników z gmin powiatu bielskiego (Bielsk Podlaski, Boćki, Brańsk, Rudka, Wyszki oraz Orla). Każdy z ręczników został opisany w blisko czterdziestu aspektach. Ten ogrom danych umożliwia dokonanie szeregu analiz naukowych, które wcześniej nie były możliwe.

Projekt „Śladami ręczników ludowych gminy Orla” dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Jerzy Sołub