Numer 10(376)    Październik 2016Numer 10(376)    Październik 2016
fot.Anna Radziukiewicz
2019 XII 24 Gloria Artis dla poety Borysa Russko

Aforyście i poecie Borysowi Russko brązowy medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis wręczył 19 grudnia członek prezydium zarządu Związku Literatów Polskich, poeta i krytyk literacki, Stefan Jurkowski. To niezwykle prestiżowe odznaczenie, przyznawane jest przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego za wybitne zasługi w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej i ochronie dziedzictwa narodowego. Otrzymują je literaci, muzycy, ludzie teatru, kina, architekci, ci którzy rozwijają i chronią dziedzictwo kulturowe. Podczas uroczystości 19 grudnia, która odbyła się w Domu Księgarza na Starym Rynku w Warszawie, medal Gloria Artis wręczono jednej osobie.
W ten sposób Borys Russko znalazł się w gronie takich nagradzanych w latach poprzednich literatów, jak m. in. Ernest Bryl, Wanda Chotomska, Hanna Krall, czy z naszego środowiska - Jan Czykwin, Eugeniusz Kabatc.
Borys Russko, urodzony w Podolanach koło Białowieży, ma 90 lat i nieustannie twórczy umysł. Absolwent Politechniki Warszawskiej, służył w Wojsku Polskim jako pułkownik. Tworzyć zaczął w wieku emerytalnym. Jego twórczość została od razu dostrzeżona i doceniona. Wiersze i aforyzmy Borysa Russko wydano w kilkudziesięciu tomikach. Są one często zamieszczane na prestiżowej stronie www.piszarze.pl jako wiersze dnia i wiersze tygodnia. Weszły do "Wielkiej Księgi Myśli Polskiej oraz "Księgi 2004. Złote myśli ludzi wielkiego umysłu, talentu i serca". (Więcej w PP w wydaniu lutowym).