2019 XII 24 Profesorowie Joanicjusz Nazarko i Jerzy Uścinowicz nagrodzeni Kawalerskim Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski

Kawalerski Krzyż Orderu Odrodzenia Polski, drugi co do ważności po Orderze Orła Białego, wręczyła prof. Joanicjuszowi Nazarko i prof. Politechniki Białostockiej Jerzemu Uścinowiczowi szefowa kancelarii prezydenta Rzeczpospolitej minister Halina Szymańska. Ordery nadaje prezydent RP. Uroczystość miała miejsce w Pałacu Prezydenckim 19 grudnia. Order został ustanowiony w 1921 roku za wybitne zasługi w służbie państwu i społeczeństwu - za rozwój gospodarczy, służbę publiczną, twórczość naukową, literacką i artystyczną.  Joanicjusz Nazarko, urodzony w Michałowie, ukończył studia na wydziale elektrycznym Politechniki Warszawskiej i tam też uzyskał stopień doktora (1983) oraz doktora habilitowanego nauk w zakresie elektrotechniki-elektroenergetyki (1998). Tytuł profesora zwyczajnego uzyskał w 2015 roku w zakresie nauk ekonomicznych.  Związał się z Politechniką Białostocką, gdzie w latach 2005 - 2008 był jej rektorem, dziekanem wydziału zarządzania (2002 - 2005 i 2008 - 2016), od 2008 kierownikiem  katedry informatyki gospodarczej i logistyki. Zasiada w konwencie i senacie Politechniki Białostockiej.  Jest twórcą  podstaw teoretycznych statycznej i dynamicznej pracy elektroenergetycznych sieci rozdzielczych oraz twórcą metodologii foresightu gospodarczego. Stworzył naukową szkołę foresightu (przewidywalności).
Architekt dr hab. Jerzy Uścinowicz, urodzony w Białymstoku, jest profesorem Politechniki Białostockiej. Pisaliśmy nieraz o  jego dorobku, z racji tworzenia podstaw teoretycznych projektowania obiektów sakralnych, jak i realizacji jego projektów, w postaci wniesionych cerkwi (m. in. w Białymstoku św. Jerzego i Zmartwychwstania Pańskiego, w Bielsku Podlaskim Pokrowska i Świętej Trójcy, w Bobrownikach, Grodnie). Jerzy Uścinowicz jest nauczycielem akademickim. Kieruje zakładem architektury kultur lokalnych wydziału architektury Politechniki Białostockiej. Jest profesorem Międzynarodowej Akademii Architektury.  Jego praca naukowo-badawcza i projektowa jest zorientowana na problematykę architektury miejsc kultu i pamięci oraz kulturowego pogranicza, dokładniej na teologię i filozofię architektury, antropologię kultury, etnologię oraz konserwację zabytków.
(Więcej o nagrodzonych w lutowym wydaniu PP)
fot. Dominik Dorosz / AGH