Informacje dotyczące prenumeraty Przeglądu Prawosławnego

PRENUMERATA

"Przegląd Prawosławny" można zaprenumerować w urzędach pocztowych na terenie kraju, u listonosza lub za pośrednictwem redakcji.

Prenumerata za pośrednictwem redakcji (koszt egzemplarza i wysyłki):
  • miesięczna: Polska 7 zł; Europa 15,00 zł; USA i Kanada 18,00 zł; Australia 18,00 zł;
  • kwartalna: Polska 21 zł, Europa 45,00 zł; USA i Kanada 54,00 zł; Australia 54,00 zł;
  • półroczna: Polska 42 zł; Europa 90,00 zł; USA i Kanada 108,00 zł; Australia 108,00 zł;
  • roczna: Polska 84,00 zł; Europa 180,00 zł; USA i Kanada 216,00 zł; Australia 216,00 zł.

Przegląd można prenumerować poprzez PP Pocztę Polską (w urzędzie pocztowym lub u listonosza). Jest do kupienia w parafiach prawosławnych, kioskach Ruchu i sklepach spożywczych na Białostocczyźnie.

Fundacja Ostrogskiego, Białystok, ul. Składowa 9
98 1240 5211 1111 0010 3993 4278


W razie pytań prosimy o kontakt (kliknij).