Redaguje zespół w składzie

Michał Bołtryk

Eugeniusz Czykwin (redaktor naczelny)

Natalia Klimuk

Halina Kierdelewicz (skład komputerowy)

Ałła Matreńczyk (sekretarz redakcji)

Anna Radziukiewicz (zastępca redaktora naczelnego)

Dorota WysockaStale współpracują:

Sergiusz Borowik, Jarosław Charkiewicz, Doroteusz Fionik,

o. Marek Ławreszuk, o. Włodzimierz Misijuk, Aleksander Naumow, Grzegorz Jacek Pelica, Anna Petrovska, o. Aleksy Petrovski, Anna Rydzanicz, Antonina Troc-Sosna, o. Stanisław Strach