Home > Ze świata > Spotkanie patriarchów w Stambule

Spotkanie patriarchów w Stambule

Patriarcha moskiewski i całej Rusi Kirył spotkał się 31 sierpnia w Stambule z patriarchą konstantynopolitańskim Bartłomiejem I. Rozmowy, najpierw w obecności wszystkich członków synodu patriarchatu konstantynopolitańskiego, potem w obecności metropolity wołokołamskiego Iłariona i metropolity Galii Emmanuela, trwały łącznie prawie dwie i pół godziny. Poprzednio obaj patriarchowie spotkali się ponad dwa lata temu, a od tego czasu, jak podkreślano, zarówno w życiu religijnym jak i na świecie zmieniło się bardzo wiele.
– Wierzymy w siłę dialogu – przyznał patriarcha Bartłomiej. – Liderzy polityczni wykorzystują dialog, by rozwiązać problemy swoich krajów, my, przywódcy religijni, tym bardziej powinniśmy wykorzystywać tę drogę. Tym bardziej, bo dialog to droga wskazana przez Boga.
– Rozmowa była bardzo szczera, braterska – skomentował metropolita Iłarion. – Ważna przede wszystkim dla umocnienia osobistych relacji między patriarchami i, oczywiście, dwustronnych stosunków między naszymi Cerkwiami.
Zapytany wprost przez dziennikarzy, czy omawiana była kwestia cerkiewnej sytuacji na Ukrainie, hierarcha odparł: – Nie sądzę, bym miał prawo ujawniać teraz treść rozmowy patriarchów, ponieważ jeśli by chcieli, wystąpiliby z oświadczeniami dla prasy.
Metropolita Iłarion zwrócił przy tym uwagę na wypowiedź metropolity Emmanuela, który podkreślił, że patriarchat konstantynopolitański nie będzie leczyć raskołu poprzez wywołanie kolejnego.
Tajemniczy był także patriarcha Kirył: – To była rozmowa między braćmi – podkreślił na lotnisku w Stambule, tuż przed odlotem do Moskwy. – Dlatego nie chciałbym jej w całości ujawniać. A jeśli prosicie o podsumowanie, to jest następujące: to było dobre spotkanie. Omówiliśmy wszystkie aktualne problemy. I mam nadzieje, będziemy nadal pracować nad tym, by świat stawał się coraz lepszy.

Odpowiedz