Home > Ze świata > Na zachodnią Białoruś bez wizy

Na zachodnią Białoruś bez wizy

Do Brześcia i Grodna można już jechać bez wizy. O zasadach mówi kierownik wydziału konsularnego białoruskiej ambasady w Warszawie Walerij Cynkiewicz: – Rzeczywiście, zgodnie z dekretem prezydenta Republiki Białoruś z 7 sierpnia 2019 roku nr 300 bez wymogu posiadania wizy i wyłącznie w celach turystycznych można przebywać do piętnastu dni w strefie turystyczno-rekreacyjnej „Brześć-Grodno (link do filmu). Strefa obejmuje miasto Brześć, rejony brzeski, żabinkowski, kamieniecki, prużański, miasto Grodno, rejony grodzieński, brzostowicki, wołkowyski, woronowski, lidzki, swisłoczski, szczuczyński.

Dla przekroczenia granicy Republiki Białoruś będą potrzebne:

– ważny paszport;

– dokument uprawiający do zwiedzania strefy turystyczno-rekreacyjnej „Brześć-Grodno”, wydany przez certyfikowane białoruskie biuro podroży, świadczące usługi turystyczne na tym terenie. Aby uzyskać taki dokument, wystarczy skontaktować się z takim biurem. Prawo do bezwizowego wjazdu przysługuje turystom, którzy zarezerwowali usługi turystyczne (zwiedzanie muzeum, zakwaterowanie, wyżywienie, wycieczka). Biuro podróży wyśle drogą elektroniczną wspomniany dokument, który należy wydrukować i okazać funkcjonariuszom służby granicznej podczas wjazdu na Białoruś;

– ubezpieczenie medyczne na okres pobytu;

– środki płatnicze w walucie zagranicznej lub w rublach białoruskich o równowartości nie mniej niż 2 kwot bazowych. W listopadzie 2019 roku to 51 rubli, czyli około 100 złotych.

Wjazd bezwizowy do innych rejonów obwodów brzeskiego i grodzieńskiego też jest możliwy, ale wyłącznie w grupie z przewodnikiem od białoruskiej firmy turystycznej.

Dodatkowo 27 lipca 2018 roku został wprowadzony bezwizowy wjazd na terytorium Republiki Białoruś na termin nie więcej niż 30 dób przez przejście graniczne “Lotnisko Narodowe “Mińsk” dla obywateli ponad 70 państw, w tym Rzeczypospolitej Polskiej. Taki bezwizowy wjazd możliwy jest tylko dla osób, podróżujących samolotami w obie strony, czyli przylot i odlot mają się odbyć z lotniska “Mińsk”. Ruch bezwizowy też nie obejmuje podróżujących z Rosji czy do Rosji (te loty są traktowane jako wewnętrzne, nie są objęte kontrolą graniczną) oraz posiadaczy paszportów dyplomatycznych, służbowych i specjalnych.

Dzień przylotu i odlotu uważane są za całe dni bezwizowego pobytu. Liczba wjazdów na Białoruś nie jest ograniczona, jednak liczba dni pobytu na Białorusi nie może przekraczać 90 dni w ciągu półrocza.

Odpowiedz