Home > Z kraju > Gloria Artis dla Borysa Rusko

Gloria Artis dla Borysa Rusko

Aforyście i poecie Borysowi Russko brązowy medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis wręczył 19 grudnia 2019 roku przewodniczący Związku Literatów Polskich, poeta, dziennikarz, tłumacz, Marek Wawrzkiewicz. To niezwykle prestiżowe odznaczenie przyznawane jest przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego za wybitne zasługi w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej i ochronie dziedzictwa narodowego. Otrzymują je literaci, muzycy, ludzie teatru, kina, architekci, ci, którzy rozwijają i chronią dziedzictwo kulturowe. 19 grudnia w Domu Księgarza na Starym Rynku w Warszawie medal Gloria Artis wręczono jednej osobie.
W ten sposób Borys Russko znalazł się w gronie takich nagradzanych w latach poprzednich literatów, jak m.in. Ernest Bryl, Wanda Chotomska, Hanna Krall, czy z naszego środowiska Jan Czykwin, Eugeniusz Kabatc.
Borys Russko, urodzony w Podolanach koło Białowieży, ma 90 lat i nieustannie twórczy umysł. Absolwent Politechniki Warszawskiej, służył w Wojsku Polskim jako pułkownik. Tworzyć zaczął w wieku emerytalnym. Jego twórczość została od razu dostrzeżona i doceniona. Wiersze i aforyzmy Borysa Russko wydano w kilkudziesięciu tomikach. Są one często zamieszczane na prestiżowej stronie www.piszarze.pl jako wiersze dnia i wiersze tygodnia. Weszły do „Wielkiej Księgi Myśli Polskiej” oraz „Księgi 2004. Złote myśli ludzi wielkiego umysłu, talentu i serca”.
– Podstawą bytu jest energia subtelna – mówi Borys Russko. – Ona przenika wszystko. Dlatego poeta posyła swego czytelnika na przykład „do dna ciszy”, „w głąb struktur”.
Poeta interesuje się fizyką kwantową. Używa pojęcia tachion, hipotetycznej cząstki (z greckiego szybki, prędki), pozwalającego wyjść poza einsteinowską fizykę, dotknąć, przynajmniej w intuicji, świata duchowego, z którego płyną do nas informacje. – Płyną także z przyszłości – mówi poeta. Stąd pojawiają się myśli profetyczne. Dlatego mamy proroków, którzy otrzymali informacje z przyszłości, bywa, że i z tysiącletnim wyprzedzeniem. Tachion, pojęcie używane w najnowszej nauce, jest nośnikiem owej informacji. Szybkość informacji przekazywanej przez tachiony jest o wiele większa niż światła.
– Do podświadomości nieustannie wpływają informacje – tłumaczy aforysta. – Jednak między podświadomością i świadomością istnieje bariera. Świadomość zatrzymuje te informacje. I ta bariera jest niezbędna. Bez niej człowiek faktycznie nie mógłby istnieć. Bariera zostaje obniżona podczas snu. Wtedy więcej informacji przenika z podświadomości do świadomości. Ta bariera jest także często niższa u poetów. Stąd ich głos może być proroczy.
– Najbardziej amaterialna jest przestrzeń świątyni. To przestrzeń duchowa, przestrzeń światła. Nauka powoli zmierza ku temu, by opisać energię subtelną – tłumaczy aforysta.
Dlatego „opisanie” twórczości Borysa Russko jest takie trudne. Bo ta twórczość porusza się między energią materialną i subtelną, w której mieści się święta rzeczywistość, byty subtelne, intuicją na temat których tak chętnie dzielił się choćby Jerzy Nowosielski, także laureat Gloria Artis.
Taka twórczość na swój sposób uświęca naszą materialną rzeczywistość. I ten aspekt dostrzegła kapituła, przyznająca Borysowi Russko medal.
Gratulujemy!

Anna Radziukiewicz

PS. O dwóch najnowszych tomikach Borysa Russko „Uciekające świty” i „Olśnienia” pisaliśmy w styczniowym wydaniu PP.

Odpowiedz