Home > Sami o sobie > Etnoprojekty

– W projekcie „Etnokreacje – nowe inspiracje” uczestniczyły dzieci wraz z dorosłymi z naszej gminy – opowiada Ewa Żukowicka z fundacji Futurum. – Wspólnie stworzyli kolekcję odzieży inspirowaną folklorem podlaskim we współczesnym dizajnie. Wzorowaliśmy się na strojach naszych dziadków, na hafcie, dawnych, ręcznie tkanych płótnach. Sami projektowaliśmy ubrania i biżuterię. Częścią projektu była też wizyta w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie. Tam oglądaliśmy wystawę o lnie, braliśmy udział w warsztatach zdobienia w etniczne wzory. U nas, na miejscu, mieliśmy warsztaty krawieckie, szyliśmy maskotki i ubrania. Zebraliśmy też sześć belek prawdziwego lnianego płótna. Wydaliśmy kalendarz ze zdjęciami z warsztatów.

-Fundacja na Rzecz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci oraz Integracji Społecznej Futurum została założona w odpowiedzi na potrzeby lokalnej społeczności. Mamy dużo pomysłów, my i parafianie – opowiada dalej matuszka Ewa Żukowicka, której mąż, o. Andrzej Żukowicki, jest w Orli wikarnym, opiekuje się tutejszym bractwem młodzieżowym, ma z młodzieżą dobry kontakt. – Działalność jest bardzo szeroka, organizowaliśmy już półkolonie przy parafii, wyjeżdżaliśmy na Mazury czy na basen, były warsztaty ikonograficzne czy inspirowane tutejszym folklorem. Bo zapotrzebowanie na to co proponujemy jest duże.
– Projekt „Etnopowroty”, dotowany przez podlaski urząd marszałkowski, to kontynuacja naszych wieloletnich działań związanych z dokumentowaniem tego, czym żyje ziemia orlańska – opowiada Dariusz Horodecki z Fundacji EDM. – Tym razem skupiliśmy się na zespołach muzycznych, działających na terenie gminy. Teraz są to „Orlanie” czy „Werwoczki”, kiedyś inne zespoły, w tym rockowe. – Zbierane były wspomnienia o zespołach, najmłodsi poznawali tańce z elementami tradycyjnymi. Dzieci uczyły się śpiewać dawne pieśni, ale w nowoczesnej aranżacji – opowiada Elżbieta Ciulkiewicz. – Każde pokolenie ma swój czas, a my przede wszystkim czerpiemy ze źródła – wtrąca Dariusz Horodecki i wyjaśnia dalej: – EDM, to skrót od edukacja, digitalizacja, marzenia. Fundacja powstała pod koniec czerwca 2015 roku. Wraz z Markiem Ciulkiewiczem pojechaliśmy do Warszawy na szkolenie Ośrodka Karta, o archiwach cyfrowych, a że stare fotografie interesowały nas zawsze, zbieraliśmy je i skorzystaliśmy z możliwości, jaką dawała Karta, czyli z platformy cyfrowej do archiwizacji. To był początek Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnych.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w E-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

Natalia Klimuk, fot. autorka

Odpowiedz