Home > Artykuł > Gloria Artis dla Borysa Russko

Gloria Artis dla Borysa Russko

Aforyście i poecie Borysowi Russko brązowy medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis wręczył 19 grudnia  2019 roku członek prezydium zarządu Związku Literatów Polskich, poeta i krytyk literacki, Stefan Jurkowski. To niezwykle prestiżowe odznaczenie przyznawane jest przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego za wybitne zasługi w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej i ochronie dziedzictwa narodowego. Otrzymują je literaci, muzycy, ludzie teatru, kina, architekci, ci, którzy rozwijają i chronią dziedzictwo kulturowe. 19 grudnia w Domu Księgarza na Starym Rynku w Warszawie medal Gloria Artis wręczono jednej osobie.
W ten sposób Borys Russko znalazł się w gronie takich nagradzanych w latach poprzednich literatów, jak m.in. Ernest Bryl, Wanda Chotomska, Hanna Krall, czy z naszego środowiska Jan Czykwin, Eugeniusz Kabatc.

Borys Russko, urodzony w Podolanach koło Białowieży, ma 90 lat i nieustannie twórczy umysł. Absolwent Politechniki Warszawskiej, służył w Wojsku Polskim jako pułkownik. Tworzyć zaczął w wieku emerytalnym. Jego twórczość została od razu dostrzeżona i doceniona. Wiersze i aforyzmy Borysa Russko wydano w kilkudziesięciu tomikach. Są one często zamieszczane na prestiżowej stronie www.piszarze.pl jako wiersze dnia i wiersze tygodnia. Weszły do „Wielkiej Księgi Myśli Polskiej” oraz „Księgi 2004. Złote myśli ludzi wielkiego umysłu, talentu i serca”.
– Podstawą bytu jest energia subtelna – mówi Borys Russko. – Ona przenika wszystko. Dlatego poeta posyła swego czytelnika na przykład „do dna ciszy”, „w głąb struktur”.
Poeta interesuje się fizyką kwantową. Używa pojęcia tachion, hipotetycznej cząstki (z greckiego szybki, prędki), pozwalającego wyjść poza einsteinowską fizykę, dotknąć, przynajmniej w intuicji, świata duchowego, z którego płyną do nas informacje. – Płyną także z przyszłości – mówi poeta. Stąd pojawiają się myśli profetyczne. Dlatego mamy proroków, którzy otrzymali informacje z przyszłości, bywa, że i z tysiącletnim wyprzedzeniem. Tachion, pojęcie używane w najnowszej nauce, jest nośnikiem owej informacji. Szybkość informacji przekazywanej przez tachiony jest o wiele większa niż światła.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w E-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

Anna Radziukiewicz

PS. O dwóch najnowszych tomikach Borysa Russko „Uciekające świty” i „Olśnienia” pisaliśmy w styczniowym wydaniu PP.

You may also like
Krzyż Kawalerski dla Sergiusza Niczyporuka
Ordery dla Joanicjusza Nazarko i Jerzego Uścinowicza

Odpowiedz