Home > Artykuł > Ordery dla Joanicjusza Nazarko i Jerzego Uścinowicza

Ordery dla Joanicjusza Nazarko i Jerzego Uścinowicza

Joanicjusz Nazarko, urodzony w Michałowie, ukończył studia na wydziale elektrycznym Politechniki Warszawskiej i tam też uzyskał stopień doktora (1983) oraz doktora habilitowanego nauk w zakresie elektrotechniki-elektroenergetyki (1998). Tytuł profesora zwyczajnego uzyskał w 2015 roku w zakresie nauk ekonomicznych. Związał się z Politechniką Białostocką, gdzie w latach 2005-2008 był jej rektorem, dziekanem wydziału zarządzania (2002-2005 i 2008-2016), od 2008 kierownikiem katedry informatyki gospodarczej i logistyki. Zasiada w konwencie i senacie Politechniki Białostockiej.
Jest twórcą  podstaw teoretycznych statycznej i dynamicznej pracy elektroenergetycznych sieci rozdzielczych oraz twórcą metodologii foresightu gospodarczego. Stworzył naukową szkołę foresightu (przewidywalności).

Jest autorem ponad 250 publikacji naukowych  – książek, podręczników, monografii, artykułów i referatów, publikowanych w renomowanych czasopismach naukowych i przedstawianych między innymi w Australii, Izraelu, Japonii, Jordanii, Kanadzie, Korei Południowej, Singapurze, USA.
Wypromował wielu doktorów i doktorów habilitowanych w dziedzinie nauk technicznych i ekonomicznych.
Koordynuje wiele badawczych projektów krajowych i międzynarodowych, mających istotne znaczenie dla rozwoju na przykład regionu Morza Bałtyckiego.
Ukończył międzynarodowe studia podyplomowe z zakresu zarządzania szkolnictwem wyższym European Higher Education Advanced Training Course.
Jako wizytujący i stypendysta przebywał na uczelniach w Chinach, Danii, Finlandii, Izraelu, na Litwie, w Niemczech, Rosji, USA i Wielkiej Brytanii.
Należy do wielu organizacji naukowych w kraju i za granicą, będąc także członkiem ich prezydiów i rad.
W 2019 roku powierzono mu na dorocznym spotkaniu w Kapsztadzie w RPA nobilitujące i odpowiedzialne stanowisko przewodniczącego międzynarodowej organizacji Engineering Production and Project Managment Association. Sekretariat tej organizacji znajduje się na Tajwanie. Organizacja skupia praktyków i teoretyków inżynierii zarządzania z całego świata.
Zasiada w kolegiach i komitetach redakcyjnych wielu czasopism naukowych w kraju i za granicą.
Jest doświadczonym dydaktykiem, ekspertem w dziedzinie jakości kształcenia, ekspertem licznych gremiów doradczych w obszarach społecznych i gospodarczych w kraju i za granicą.
Zasiada w senacie Akademii Supraskiej.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w E-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

Anna Radziukiewicz
fot. www.pb.edu.pl

You may also like
Krzyż Kawalerski dla Sergiusza Niczyporuka
Gloria Artis dla Borysa Russko

Odpowiedz