Home > Artykuł > Życzliwymi bądźmy

Życzliwymi bądźmy

To hasło tegorocznego Tygodnia o Jedność Chrześcijan. Wydarzenia w jego ramach miały miejsce w różnych częściach Polski. W Białymstoku, tradycyjnie w dniu Chrztu Pańskiego, 19 stycznia, w cerkwi Świętego Ducha odbyła się wieczernia, celebrowana przez arcybiskupa białostockiego i gdańskiego Jakuba. Kazanie po nabożeństwie wygłosił metropolita białostocki arcybiskup Tadeusz Wojda.
Życzliwymi bądźmy – od słów wziętych z Dziejów Apostolskich (Dz 28,2) proboszcz parafii, o. Jerzy Boreczko, rozpoczął przywitanie zebranych i snuł refleksje: – Życzliwość to słowo ogólnie znane, cenione zwłaszcza przez naszych przodków. Dziś jest zagłuszane przez egoizm i konsumpcjonizm. Czy to zmierzch bezinteresownej bliskości między ludźmi? Apostoł Paweł mówi „Bądźmy dobrej myśli”. Ufajmy Bogu.
Nawiązując do obchodzonych niedawno wielkich świąt chrześcijańskich metropolita Tadeusz Wojda powiedział: – Chrystus stał się bliski człowiekowi tak, że obarczył siebie ludzkim grzechem. Wziął na siebie ludzkie słabości, pozwolił przybić się do krzyża i w ten sposób otworzył niebo. Od tego czasu człowiek jest pielgrzymem ku wieczności. Początkiem tego pielgrzymowania jest chrzest. W sakramencie chrztu Bóg czyni człowieka uczestnikiem swojej natury. Ta prawda jest fundamentem wiary chrześcijan.
W dalszych słowach hierarcha katolicki przypomniał bezprecedensowe wydarzenie, jakim była podpisana 23 stycznia 2000 roku przez siedem funkcjonujących w Polsce Kościołów chrześcijańskich deklaracja „Sakrament Chrztu znakiem jedności”: – Dokument przypominał, że to Jezus ustanowił Chrzest i polecił go udzielać. Chrzest z wody i Ducha Świętego jednoczy  ochrzczonych z Chrystusem. Ochrzczeni żyjący w jednym miejscu i czasie wspólnie ponoszą odpowiedzialność za świadectwo składane Chrystusowi i Ewangelii. Ochrzczeni żyją dla Chrystusa, dla jego Kościoła, i dla świata, który On miłuje.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w E-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

Natalia Klimuk

Odpowiedz