Home > Nasze książki > KIM JESTEŚMY, SKĄD POCHODZIMY, DLACZEGO TAK SIĘ NAZYWAMY?

KIM JESTEŚMY, SKĄD POCHODZIMY, DLACZEGO TAK SIĘ NAZYWAMY?

KIM JESTEŚMY, SKĄD POCHODZIMY, DLACZEGO TAK SIĘ NAZYWAMY?

W odpowiedzi na te pytania może nam pomóc książka prof. Michała Kondratiuka „Nazwy geograficzne i osobowe Białostocczyzny”. Prof. Michał Kondratiuk jest autorem ponad dwustu publikacji, w tym dziewięciu książek, dotyczących wielu zagadnień językoznawstwa słowiańskiego i bałtyckiego. W książce znalazły się prace naukowe i popularnonaukowe, studia, artykuły, opracowania z zakresu toponimii i mikrotoponimii oraz antroponimii pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego. Pierwszy rozdział zawiera informacje o historii badanego terenu, jego osadnictwie, dziejach politycznych, drugi bada nazwy osobowe (imiona, nazwiska, przezwiska) Białostocczyzny, trzeci poświęcono nazwom miejscowym i terenowym badanego obszaru, ich powstaniu, historii, zmianom.

Cena 70 zł (w tym 5% VAT), z wysyłką 80 zł.

Odpowiedz