Home > Nasze książki > ŻOŁNIERZE WYKLĘCI

ŻOŁNIERZE WYKLĘCI

ŻOŁNIERZE WYKLĘCI

Ta książka boli. Ból wywołują wspomnienia zabijanych, wypowiadane prostym językiem, przez to jeszcze bardziej przejmujące, bolą relacje zabijających, którzy strzelali, bo rozkaz to rozkaz. Ból przebija z tekstów dziennikarzy, rozważań historyków, z dokumentów. Tytuł pozwala się spodziewać chłodnej publikacji, ważącej fakty, spoglądającej na tak zwanych „żołnierzy wyklętych” z dystansu, z szerokiej perspektywy. Książka skupia się jednak na wycinku ich działań na wschodnim pograniczu. I nie jest pracą naukową. Oddaje głos ofiarom, ich potomkom, rodakom, ludziom wrażliwym na krzywdę, nie omamionych prostym podziałem świata na swój i nieswój. To głosy mieszkańców wsi pacyfikowanych przez „żołnierzy wyklętych”. Do kogo kierowana jest książka? Do tych, którzy czują i współczują, którzy bronią prawdę, bo nie patrzą na świat przez ideologiczną zasłonę, dla których zabijanie bezbronnych nigdy nie będzie wypływać z patriotyzmu. Stron 176.

Cena u wydawcy 15 zł (w tym 5% VAT), z wysyłką – 19 zł.

Cena hurtowa (powyżej 5 egz.) – 10 zł.

Odpowiedz