Home > Nasze książki > BLISKI MI WSCHÓD
BLISKI MI WSCHÓD

„Bliski mi Wschód” to Anny Radziukiewicz owoc wielu podróży, lektur, rozmów i przemyśleń. To rzecz usiłująca zrozumieć wiele zjawisk, które kształtowały prawosławny Wschód. Jej rozdziały to m.in. Ruski, Rzym, Pytanie o Polskę, Nad Niemnem, Lament wiary greckiej, Napoleon i Serafim. To rozważania o historii, wierze i kulturze, o trwaniu na granicy dwóch światów – prawosławnego i rzymskokatolickiego. To rzecz dojrzała, frapująca, bogato ilustrowana.
Cena 1 egzemplarza (w tym 5% VAT) u wydawcy – 40 zł. Cena 1 egz. z wysyłką – 47 zł.
Książkę można zamawiać poprzez wpłatę na konto wydawcy, Fundacji Ostrogskiego, z dopiskiem: „Bliski mi Wschód”.
Nr konta: 98 1240 5211 1111 0010 3993 4278.
Można też złożyć zamówienie telefonicznie (85) 742 18 57 lub mailowo: redakcja@przegladprawoslawny.pl.


Anna Radziukiewicz, Bliski mi Wschód, wyd. Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego, Białystok 2017, ss. 352.

Odpowiedz