Home > Kalendarium > Białystok: Spotkanie Bractwa Studenckiego

Białystok: Spotkanie Bractwa Studenckiego

Zapraszamy na kolejne spotkanie Bractwa Studenckiego, które odbędzie się środę 18 lutego i będzie poświęcone rozważaniom o sensie ludzkiego życia na ziemi.

Rozpoczniemy jak zwykle o 17:30 modlitwą w cerkwi św. Serafima z Sarowa w krypcie soboru św. Mikołaja przy ul. Lipowej.

Zaproszenie kierujemy do całego prawosławnego środowiska akademickiego i do „młodych dorosłych”…

„Przyjdźcie i zobaczcie” – porozmawiajmy!