Siewcy

Im głębsza myśl, tym wyżej unosi – to aforyzm poety Borysa Russko, doskonale pasujący do książki Fundacji Ostrogskiego „Siewcy”. Książkę zrodziła myśl i doświadczenie mądrych ludzi z Polski, Białorusi, Rosji, Ukrainy, czyli obszarów tworzących dawną Ruś, ale także z terenów od niej odległych – Ameryki, Libanu, Francji, Holandii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Kenii, Finlandii, Cypru, Grecji, Serbii. Co łączy ową myśl zbiorową? Nagroda Księcia Konstantego Ostrogskiego, przyznawana od 1990 roku przez kapitułę, skupioną przy redakcji miesięcznika Przegląd Prawosławny. W książce mówią laureaci nagrody. To ludzie, którym zwykle udało się połączyć mądrość z duchowością i głębokim doświadczeniem. Dziś, w świecie zdominowanym przez informację płytką, miałką i sensacyjną, tacy są skarbem. Dlatego warto ich słuchać i uczyć się od nich, tym bardziej że przedstawiają prawdy odwieczne a nie sezonowe trendy intelektualne. Mówią do nas m.in. historycy, teolodzy, architekci, muzycy, ikonografowie, znawcy problemów cywilizacyjnych – ludzie o międzynarodowym często uznaniu.
Cena 1 egzemplarza (w tym 5% VAT) u wydawcy – 25 zł. Cena hurtowa powyżej 5 egz. 20 zł.
Książkę można zamawiać poprzez wpłatę na konto wydawcy, Fundacji Ostrogskiego, z dopiskiem: „Siewcy”.

Nr konta: 98 1240 5211 1111 0010 3993 4278.

Można też złożyć zamówienie telefonicznie: (85) 742 18 57 i mailowo: redakcja@przegladprawoslawny.pl.


Siewcy. Laureaci Nagrody Ostrogskiego, pod red. Anny Radziukiewicz, Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego, Białystok 2019, ss. 576.

Odpowiedz