Home > Artykuł > Nowe ikony w ikonostasie

Nowe ikony w ikonostasie

W starogardzkiej cerkwi Świętych Apostołów Piotra i Pawła, dzięki ofiarom parafian, wiernych z całej Polski, zaangażowaniu Przeglądu Prawosławnego w 2019 roku stanął, tak długo wyczekiwany przez wiernych, ikonostas, w całości wykonany w Grecji.
Przed nami najważniejsze zadanie, wykonanie kolejnych ikon do ikonostasu. Udało się już wykonać dwie ikony główne (Jezusa Chrystusa i Bogarodzicy oraz Królewskie Wrota – ikona Zwiastowania Bogarodzicy). Chcielibyśmy rozpocząć prace nad kolejnymi. Brakuje nam jeszcze czterech ikon głównych o wymiarach 0,7 x 1,4 metrów, ikon do drzwi diakońskich o wymiarach 0,7 x 1,8 m i drugiego rzędu ikon o wymiarach 0,5 x 0,6 m.
Dla niewielkiej społeczności prawosławnej, zamieszkującej ziemie zachodnie, to ogromne wyzwanie.
Dlatego zwracamy się z prośbą o wsparcie finansowe do wszystkich, którzy mogliby pomóc nam w tym wielkim dziele. Zapewniamy o naszej nieustannej modlitwie za ofiarodawców i darczyńców. Za dotychczasowe ofiary w imieniu własnym i parafian Spasi Hospodi.
Wpłaty można kierować na konto parafii z dopiskiem „Ikony do ikonostasu”:
Parafia Prawosławna Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Stargardzie
ul. Nadbrzeżna 4, 73-110 Stargard
BGŻ BNP PARIBAS
79 2030 0045 1110 0000 0217 5460

o. Jarosław Biryłko

You may also like
Kolędy w Stargardzie

Odpowiedz