Home > Ze świata > Wystawa o świętej Oldze

Wystawa o świętej Oldze

Wystawę „Święta Równa Apostołom Olga”, poświęconą 1100 rocznicy jej urodzin, otwarto 20 stycznia w Muzeum Historii Petersburga. Na ekspozycji można obejrzeć ikony, ordery, reprodukcje i oryginalne obrazy. Wystawę otworzył metropolita petersburski i ładoski Warsonofiusz.
– Współcześni historycy przyjmują, ze Olga urodziła się w 920 roku – podkreśliła pracownica muzeum Olga Chodakowska. – Na wystawie kniahini przedstawiona jest jako założycielka ruskiego państwa i jako pierwszy władca Rusi, który przyjął chrześcijaństwo.
Sceny z żywotu świętej można obejrzeć na pracach Olgi Żuchowej. Po zabójstwie męża, kijowskiego kniazia Igora Rurykowicza, kniahini kierowała państwem przez piętnaście lat. Jej zemsta nad Drewlanami, odnotowana w kronikach, jest świadectwem tego, że Olga kierowała się nie osobistymi, lecz państwowymi przesłankami, że nie był to przejaw emocji, a kara za pierwsze w ruskiej historii królobójstwo. Po zdławieniu buntu kniahini zdołała zachować jedność państwa, a wojsko Igora bez zastrzeżeń uznało ją za panującą. Innych epizodów z przejawem okrucieństwa kniahini historia nie zna. Na wystawie można też obejrzeć mapę ziemi pskowskiej z zaznaczoną, położoną w odległości trzystu kilometrów od Sankt Petersburga, rodzinną miejscowością przyszłej kniahini, Wybuty. Jednym z jej dóbr rodowych była wieś Budnik, wtedy Budiatin, położona na terytorium obecnego peterburskiego obwodu. Tutaj służąca Olgi, Małusza, urodziła jej wnuka Włodzimierza Światosławowicza, przyszłego chrzciciela Rusi.
Ważnym tematem ekspozycji jest przyjęcie przez kniahinię chrztu w Konstantynopolu. Można obejrzeć m.in. akwarelę – rekonstrukcję Bukoleonu – pałacu bizantyńskich cesarzy z czasów wizyty Olgi, czy odtworzony fresk z XI wieku z Soboru Sofijskiego w Kijowie z wizerunkiem Olgi i cesarza Konstantego. Interesujące jest odkrycie pskowskich archeologów – w 2003 roku odnaleźli pochówek znamienitej pskowianki z X wieku. Przy szczątkach znaleziono znak rodu Rurykowiczów, bizantyński krzyżyk i srebrne monety „miliarensy”, które cesarz podarował Oldze. Wynika z tego więc, że kobieta należała do rodu Rurykowiczów i towarzyszyła Oldze podczas jej podróży do Konstantynopola. Na wystawie można obejrzeć fotografię kostiumu tej kobiety, zrekonstruowanego na podstawie zachowanych fragmentów.
Do tematu przyjęcia chrześcijaństwa nawiązuje także obraz „Idole” Mikołaja Roericha, umieszczony poniżej fragmentu mozaiki ze świątyni Mądrości Bożej w Konstantynopolu z obliczami Chrystusa i Jana Chrzciciela. Jak podkreśliła Olga Chodakowska, łatwo wyobrazić sobie neoficki zachwyt Olgi, kiedy po prymitywnych bożkach ujrzała pełne znaczenia oblicza świętych na ikonach. Nie przypadkiem kniahini uważana jest za opiekunkę nowo nawróconych chrześcijan.
Św. Oldze nie udało się ochrzcić Rusi, dzieło to kontynuował jej wnuk Włodzimierz – dziewiętnaście lat po śmierci babki ogłosił chrześcijaństwo państwową religią.
Zaprezentowany na ekspozycji obraz świętego równego apostołom kniazia Włodzimierza, namalowany w 1888 roku z okazji 900-lecia przyjęcia chrześcijaństwa przez Ruś, został udostępniony przez sobór św. kniazia Włodzimierza.
Na ekspozycji można obejrzeć ordery św. kniahini Olgi. Carski order został ustanowiony w 1913 roku i wręczony tylko raz – Wierze Panajewej, która podczas pierwszej wojny światowej straciła trzech synów – oficerów. Współczesny order św. Olgi został ustanowiony przez ruską Cerkiew w 1988 roku, z okazji 1000-lecia chrztu Rusi.
Za panowania Olgi Ruś stała się pełnowartościowym państwem ze strażnicami na granicach, ośrodkami administracyjnymi i handlowymi, systemem poboru podatków. Katarzyna II uważała siebie za następczynię Olgi, nazwała tym imieniem jedną ze swoich wnuczek, wprowadzając w ten sposób to imię do carskiej rodziny.

na podst. pravoslavie.ru
i sedmitza.ru
oprac. Ałła Matreńczyk
fot. pravoslavie.ru

Odpowiedz