Home > Sami o sobie > Я нарадзіўся тут – Tu się urodziłem

Я нарадзіўся тут – Tu się urodziłem

Zapraszamy do udziału w drugiej edycji konkursu plastycznego „Я нарадзіўся тут – Tu się urodziłem”, poświęconego historii i kulturze Podlasia oraz zamieszkujących go mniejszości narodowych i etnicznych. Celem konkursu jest pielęgnowanie patriotyzmu lokalnego, kształtowanie tożsamości oraz upowszechnianie dziecięcej twórczości.
Prace należy przesłać do 30 kwietnia z formularzem zgłoszeniowym załączonym do regulaminu. Regulamin i załączniki są do pobrania na stronie internetowej www.muzeumbialoruskie.hajnowka.pl oraz www.hajnowka.pl.
Rozstrzygnięcie konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się w czerwcu 2020 w muzeum w Hajnówce.
Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych i średnich z terenu województwa podlaskiego.
Technika wykonania dowolna – malarstwo, grafika, rysunek, format A4-A3. Praca musi być wykonana samodzielnie. Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs tylko jedną pracę. Z jednej szkoły można zgłosić do konkursu dowolną ilość prac.
Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce, ul. 3 Maja 42,17-200 Hajnówce, www.muzeumbialoruskie.hajnowka.pl, emial:kontakt@muzeumbialoruskie.pl, tel. (85) 682 28 89
Konkurs realizowany w ramach projektu „Przygraniczny Alians Etniczny” z dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Urzędu Miasta Hajnówka.


oprac. ota

You may also like
З Бельска родам
Tut można hawaryć pa naszamu
Беларуская гавэнда
Święto pieśni i radości

Odpowiedz