Home > Sami o sobie > Pamięci wieczny ogień – Памяти вечный огонь

Pamięci wieczny ogień – Памяти вечный огонь

Rosyjskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe w Polsce z siedzibą w Białymstoku zaprasza do udziału w osiemnastej edycji konkursu recytatorskiego poezji rosyjskiej „Pamięci wieczny ogień”, poświęconego 75-rocznicy zakończenia drugiej wojny światowej i setnej rocznicy „Великого Русского Исхода” – wielkiej ucie-
czki floty czarnomorskiej, części białej armii Wranglera, a także tysięcy mieszkańców Rosji z Krymu w listopadzie 1920 roku, co uznano za ostateczne zwycięstwo „czerwonych” nad „białymi”.
Celem konkursu jest przybliżenie dzieciom i młodzieży historii, wiary i tradycji oraz kultury i cywilizacji Rosji, poszanowanie tradycji poprzez zapoznanie ich z przepiękną, i różnorodną rosyjską kulturą, poezją i literaturą.
Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń szkoły podstawowej i ponadpodstawowej w Polsce.
Uczestników mogą zgłaszać organizacje i zrzeszenia mniejszości rosyjskiej w Polsce, szkoły i sami zainteresowani wzięciem udziału po skontaktowaniu się z Biurem Organizacyjnym – Rosyjskim Stowarzyszeniem Kulturalno-Oświatowym w Polsce.
Każdy uczestnik przygotowuje prezentację dwóch wierszy (w oryginale) różnych rosyjskich poetów. Wiersze muszą być związane z tematem tegorocznej edycji konkursu.
Wypełnione ankiety wraz z załączonymi kserokopiami wierszy należy przesłać do 3 kwietnia na adres: Rosyjskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe w Polsce, Zarząd Stowarzyszenia w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 8/37, 15-097 Białystok z dopiskiem „Konkurs recytatorski”.
Dodatkowe informacje znaleźć można na stronie internetowej www.rsko.eu.
Kontakt: e-mail: rsko_zswb-stoku@wp.pl lub rsko@tlen.pl; tel. 698 881 259, 608 268 295
Koszty podróży, pobytu uczestników i opiekunów pokrywają szkoły, instytucje i organizacje delegujące.


oprac. ota

You may also like
З Бельска родам
Tut można hawaryć pa naszamu
Беларуская гавэнда
Święto pieśni i radości

Odpowiedz