Home > Artykuł > Wzywamy do czujności i odpowiedzialności

Wzywamy do czujności i odpowiedzialności

11 marca Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła pandemię. Tym terminem określa się epidemię choroby zakaźnej w różnych środowiskach, na kilku kontynentach w tym samym czasie. Koronawirus rozprzestrzenił się z Chin na wszystkie kontynenty poza Antarktydą. 12 marca minister zdrowia wprowadził w naszym kraju stan zagrożenia epidemicznego. Na podstawie rozporządzenia opublikowanego dzień później zamknięto m.in. polskie granice, wstrzymano międzynarodowe połączenia kolejowe i lotnicze, zakazano zgromadzeń powyżej 50 osób.

17 marca sobór biskupów naszej Cerkwi opublikował komunikat: „W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego koronawirusem w naszym kraju i pandemią w świecie, Świątobliwy Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, zaniepokojony zaistniałą sytuacją, zwraca się do wiernych naszej Cerkwi z wezwaniem do czujności i odpowiedzialności w codziennym życiu i apeluje o usilne modlitwy do Pana Życia – Jezusa Chrystusa o ustanie epidemii i zdrowie wszystkich chorych, jak również tych, którzy niosą im pomoc – lekarzy i cały personel medyczny.
Módlmy się do Wszechmogącego Boga, Źródła życia i Lekarza dusz i ciał naszych, o powstrzymanie tej śmiercionośnej epidemii.
Świątobliwy Sobór Biskupów rekomenduje dodanie do „ektenii usilnej” podczas Boskiej Liturgii próśb z „molebna w czasie morowego powietrza”.
Zobowiązuje się duchowieństwo do okazywania wszystkim chorym opieki duszpasterskiej i pomocy fizycznej. Przy parafiach należy uruchomić, w miarę możliwości, praktyczne formy pomocy potrzebującym.
Wszystkie nabożeństwa należy odprawiać zgodnie z wielkopostnym harmonogramem. Należy rekomendować wiernym, by przystępowali do Sakramentu Spowiedzi w dni powszednie, kiedy gromadzi się w świątyniach mniejsza liczba wiernych.
Sobór Biskupów stwierdza jednoznacznie, że święta Eucharystia jest źródłem życia, zdrowia duszy i ciała, wobec której żadna choroba nie ma mocy. Boska Eucharystia jest Boskim ogniem, który spala wszelkie zło.
Przypominamy słowa Chrystusa skierowane do apostołów: „…w imię Moje będą wyrzucać demony… żmije będą brali do rąk i nawet gdyby pili truciznę, nic im nie zaszkodzi… kłaść będą ręce na chorych i uleczą ich” (Mk16,18).

Treść tych słów naszego Zbawiciela wyjaśnia wszelką wątpliwość i potwierdza wieczną prawdę, że wiara czyni cuda.
Udzielanie świętej Eucharystii dotyczy także chorych, przebywających w szpitalach, miejscach odosobnienia itp.; zalecane jest przy tym stosowanie się do rekomendacji personelu medycznego lub innych właściwych służb. Dotyczy to także osób objętych domową kwarantanną.
Świątobliwy Sobór Biskupów rekomenduje duchowieństwu zapewnienie w świątyniach i pomieszczeniach parafialnych odpowiednich środków higienicznych, takich jak płyny dezynfekcyjne, chusteczki do przecierania ikon, itp.
Na czas trwania stanu zagrożenia epidemicznego należy powstrzymywać się od spotkań w salach parafialnych.
Tylko mocna wiara, modlitwa, szeroko rozumiana wstrzemięźliwość, pokuta – tak jak miało to miejsce w historii naszej Cerkwi – pomogą nam i dzisiaj pokonać epidemię, która dotyka nasze pokolenie.
Boże! Wspomóż, zbaw, zmiłuj się, ochroń nas łaską Twoją; wybaw nas od choroby, abyśmy wychwalali Ciebie z dziękczynieniem, teraz i zawsze, i na wieki wieków (molebien w czasie morowego powietrza)”.
Także inne lokalne Cerkwi skierowały do swoich wiernych posłania, w których znalazły się wyjaśnienia, dotyczące świętej Eucharystii.
Synod biskupów greckiej Cerkwi przypomniał, że parafianie, którzy podczas Liturgii przystępują do sakramentu Eucharystii nie mogą zarazić się chorobą. Jednocześnie hierarchowie wezwali ludzi do przestrzegania sanitarno-higienicznych środków ostrożności, zalecanych przez greckie ministerstwo zdrowia.
Synod biskupów cypryjskiej Cerkwi oświadczył, że przystępowanie do Eucharystii jest dobrowolne i zależy od osobistej decyzji wiernego.
1 marca patriarchat gruziński oświadczył, że nie zamierza wprowadzać jakichkolwiek zmian w praktyce liturgicznej w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się infekcji koronawirusa. Podkreślono, że Eucharystia będzie nadal podawana jedną łyżką ze wspólnego kielicha zgodnie z wielowiekową tradycją. Na przestrzeni wielu stuleci, pomimo różnych epidemii, prawosławni wierni nie bali się stosować tej zasady.
11 marca synod biskupów rosyjskiej Cerkwi stwierdził, że w czasach epidemii Cerkiew zawsze niosła posługę, nie odmawiając nikomu opieki duchowej i pełnego uczestnictwa w sakramentach. Hierarchowie wezwali do zachowania powściągliwości i modlitewnego spokoju, aby nie ulegać panice związanej z niezweryfikowanymi informacjami o infekcji. Jednocześnie podkreślono, że należy konsekwentnie i rygorystycznie przestrzegać sanitarno-higienicznych środków zapobiegawczych w parafiach i monasterach, m.in. dezynfekować ikony, całowane przez wiernych i stosować jednorazowe kubeczki do podawania tzw. zapiwki. Synod biskupów RPC wezwał hierarchów, duchowieństwo, mnichów i wszystkich wiernych do wzmożonej modlitwy o przezwyciężenie choroby i o darowanie sił lekarzom, którzy z nią walczą.

Odpowiedz