Home > Artykuł > W intencji ustania epidemii

W intencji ustania epidemii

21 marca na Świętej Górze Grabarce z inicjatywy Bractwa Cerkiewnego Trzech Świętych Hierarchów został postawiony krzyż w intencji wybawienia kraju od epidemii koronawirusa. Poświęcenia dokonał ojciec archimandryta Ignacy, kapelan monasteru świętych Marty i Marii. Nawiązując do ewangelicznego czytania drugiej niedzieli Wielkiego Postu powiedział o znaczeniu modlitwy w intencji innych ludzi (uzdrowienie przez Chrystusa sparaliżowanego w Kafarnaum). Podkreślił wagę krzyża dla naszej osobistej wiary oraz Świętej Góry dla prawosławia w Polsce.

– Głęboko wierzymy, że znak krzyża i modlitwa są w stanie uczynić bardzo wiele i dokonywać cudów. Święta Góra Grabarka została wybrana przez nas nieprzypadkowo. To góra tysięcy krzyży, stawianych na niej od setek lat w różnych intencjach. To miejsce szczególne, uświęcone łaską Bożą i modlitwą niezliczonych rzesz pielgrzymów. Ponad trzysta lat temu nasi przodkowie w obliczu epidemii cholery przynieśli na to miejsce swoje krzyże, modlitwę i zostali ocaleni. My również wierzymy, że postawiony przez Bractwo krzyż przyczyni się do ustania epidemii oraz do umocnienia naszych sił cielesnych, a przede wszystkim duchowych w tym trudnym dla nas czasie. Przyczyni się jednocześnie do wzmocnienia tych, którzy swą pracą i trudem zmagają się z epidemią koronawirusa w naszym kraju.

Sławomir Nazaruk

You may also like
Preswiataja Bohorodice spasi nas!
Święci ku pomocy
Na rekach wawiłońskich…
Modlitwy za ofiary

Odpowiedz