Home > Z kraju > Wydzielanie mirra przez ikonę w Monasterze Supraskim

Wydzielanie mirra przez ikonę w Monasterze Supraskim

W czwartek 23 kwietnia w przeddzień święta Ikony Bogarodzicy „Życiodajne Źródło” (cs. Żywonosnyj Istocznik) ojcowie Monasteru Supraskiego zauważyli wydzielanie mirra przez wspomnianą ikonę, znajdującą się w budynku brackim Monasteru. Uznane to zostało za szczególne błogosławieństwo, zwłaszcza teraz – w trudnym czasie epidemii.
W czasach epidemii szpitale nie są zamykane, ale na odwrót – działają ze wzmożoną siłą. Jeszcze bardziej odnosi się to do szpitali duchowych, jakimi są cerkwie. Podczas epidemii świątynie nigdy nie były zamykane, ale były otwarte i dostępne dla modlitwy wiernych.
Ikona „Życiodajne Źródło”, której pamięć czczona jest w piątek tygodnia paschalnego, jest ikoną, którą zawsze wynoszono procesyjnie podczas epidemii i chorób. Jak głosi sama jej nazwa, to ikona, która niesie życie, uzdrawia wszystkich duchowo i cieleśnie.
W tym roku Bóg dla podkrzepienia wiernych przejawił swoje miłosierdzie przez fakt wydzielania mirra na ikonie „Życiodajne Źródło”.
Ikona została wystawiona na środek cerkwi, dostępna jest dla wiernych do adoracji. Codziennie przed ikoną będą służone nabożeństwa i molebny.

www.monaster-suprasl.pl

You may also like
Cud w Supraślu
Rozpisywanie cerkwi
Slawiści w Akademii Supraskiej
O freskach z Supraśla

Odpowiedz