Home > Ze świata > Ilu jest prawosławnych biskupów na świecie?

Ilu jest prawosławnych biskupów na świecie?

Dokładnie 1050. To duży wzrost w porównaniu z XIX wiekiem. Według danych z 1859 roku na całym świecie posługę niosło jedynie 278 prawosławnych biskupów. W IV wieku, podczas I Soboru Powszechnego (325 r.), czyniło to około tysiąca biskupów na Wschodzie i ośmiuset na Zachodzie. Sprawowali oni opiekę duszpasterską nad znacznie mniejszą liczbą chrześcijan w porównaniu do współczesnych czasów.

Prawosławni biskupi na świecie

Dziś zdecydowanie najwięcej prawosławnych biskupów na świecie należy do patriarchatu moskiewskiego – 440. W patriarchacie konstantynopolitańskim jest 136 biskupów, w Cerkwi greckiej 107, w patriarchacie rumuńskim 58, serbskim 52, aleksandryjskim 47, antiocheńskim 43, gruzińskim 47, bułgarskim 29, jerozolimskim 26, w Cerkwi amerykańskiej 20, cypryjskiej 18, polskiej 12, albańskiej 8, ziem czeskich i Słowacji 7.

Dokładne dane dotyczące liczby prawosławnych na świecie są trudne do oszacowania. Przyjmuje się, że obecnie żyje ich około 222 miliony. Oznacza to, że na jednego biskupa przypada około 211 tysięcy osób. Co ciekawe, ten stosunek liczby wiernych do liczby hierarchów jest podobny jak w 1859 roku. To duża zmiana od IV wieku, gdyż wówczas na jednego biskupa przypadało około 5-20 tysięcy wiernych.

Za: www.orthodoxhistory.org

Odpowiedz