Home > Ze świata > Błogosławieństwo lekarzy Armenii

Błogosławieństwo lekarzy Armenii

3 czerwca w Stolicy Apostolskiej Świętego Eczmiadzyna, pod przewodnictwem Jego Świątobliwości Karekina II, Najwyższego Patriarchy i Katolikosa Wszystkich Ormian, odbyły się uroczystości błogosławienia lekarzy tego kraju, będące od lat wydarzeniem ogólnonarodowym. Z tej okazji relikwie Świętej Prawej Ręki Apostoła i Ewangelisty Łukasza, zostały wyniesione z eczmiadzyńskiego skarbca i to właśnie nimi odbyła się ceremonia błogosławienia. Ze względu na rangę tego wydarzenia oraz z powodu utrudnień w dotarciu zainteresowanych na miejsce w czasach zarazy, całą uroczystość transmitowała na żywo telewizja patriarsza oraz kanały internetowe.

Źródło: armenianchurch.org

Kościoły przedchalcedońskie (koptyjski, etiopski, erytrejski, jakobicki, malankarski, ormiański) nie są w jedności z Kościołem prawosławnym.

Odpowiedz