Home > Z kraju > Już ukazał się lipcowy numer „Przeglądu Prawosławnego”

Już ukazał się lipcowy numer „Przeglądu Prawosławnego”

„Zespół redakcyjny pracuje…”

Już ukazał się lipcowy numer Przeglądu Prawosławnego

Znów ma 84 strony, a nie jak zwykle, 68 stron. Mimo koronawirusa udało się nam złożyć kolejne wydanie. A w nim piszemy w tekście „Nasza linia” o tym, że Przegląd Prawosławny jest wydawany od 35 lat, z podkreśleniem, jak ważną rolę spełnia w komunikowaniu się prawosławnych i że stara się nie ulegać ani miałkości informacji, ani obowiązującym prądom „polityki historycznej”.

Wiele miejsca, w trzech tekstach, poświęcamy kwestii koronawirusa i Cerkwi. „Cerkiew i chipowanie” – w tym tekście duchowny o. Konstanty Bondaruk zastanawia się, na ile koronawirus rozbudził stare fobie i teorie spiskowe, szczególnie związane z pieczęcią antychrysta. Cytuje w tej kwestii stanowisko Cerkwi i przestrzega, by nie ulegać poglądom nawet najwybitniejszych ekspertów w danych dziedzinach, tylko opierać się na zbiorowej, soborowej mądrości Cerkwi. Prosi o zachowanie rozsądku i pokory.

„Święta Eucharystia i wirus” – tu przedstawiamy stanowisko różnych hierarchów i soborów biskupów Cerkwi na temat, czy można zarazić się wirusem przyjmując Święte Dary (m. in. metropolity Cerkwi w Polsce Sawy, greckiego metropolity Nikolaosa (Chatzinikolaou), Świętego Kinotu Świętej Góry Atos).

„Cud w Supraślu” to wywiad z władyką supraskim Andrzejem na temat ikony Bogarodzicy Żywonosny Istocznik, która zaczęła mirotoczyć w supraskim monasterze w czasie pandemii, także o cudach przed tą ikoną dokonanych.

O. Denis Rusnak pisze o świętym księciu litewskim, prawosławnym, który żył w XIII wieku, czyli w czasach przed oficjalnym chrztem Litwy, dokonanym w obrządku rzymskokatolickim. A w tekście także o rutenizacji Litwinów i o innych świętych litewskich książętach, czyli o najstarszej warstwie chrześcijaństwa na Litwie, prawosławnej.

O dwóch dwudziestowiecznych biskupach bialskich, związanych z monasterem w Jabłecznej Serafimie (Ostroumowie) i Sergiuszu (Korolowie) i ich niezwykłych losach, przeczytamy w tekście Ałły Matreńczyk.

„Płacz nad prawosławiem” to esej prof. Andrzeja Romanowskiego, polonisty i publicysty z Krakowa o krzywdach, jakich doznawało prawosławie w Rzeczypospolitej na przestrzeni dziejów i o nie wykorzystanych szansach wzbogacenia, poprzez prawosławie, kultury i duchowości Rzeczypospolitej, dodania jej światowego formatu.

Jak wychowywać dzieci w czasach powszechnego zamętu, obejmującego także myśl pedagogiczną i psychologiczną, radzi archimandryta supraskiego monasteru Iow.

O dynamicznym rozwoju prawosławnej Cerkwi w Albanii, pisze o. Włodzimierz Misijuk.

Na nasze pytania, trudne, dotyczące ważnych dla prawosławnych spraw, odpowiadają kandydaci na prezydenta RP, Rafał Trzaskowski i Szymon Hołownia.

O ciągu dalszym eskalacji konfliktu, w którego centrum pozostaje Cerkiew, podgrzewanego przez ośrodki zewnętrzne, w Czarnogórze i na Ukrainie, gdzie faktor polityczny odgrywa decydującą rolę, pisze Andrzej Charyło.

I wiele innych ciekawych informacji, komentarzy i rozważań, czeka na naszą uważną lekturę.

Odpowiedz