Home > Z kraju > O jubileuszu „Przeglądu Prawosławnego” w TVP3 Białystok

O jubileuszu „Przeglądu Prawosławnego” w TVP3 Białystok

35 lat temu ukazał się pierwszy numer „Przeglądu Prawosławnego”, który początkowo wydawany był jako „Tygodnik Podlaski”, czyli miesięczny dodatek do „Tygodnika Polskiego”.

Przejdź na stronę TVP3 >>>

Odpowiedz