Home > Ze świata > W Bundestagu o Czarnogórze

W Bundestagu o Czarnogórze

Sytuacja w Czarnogórze wywołała reakcje na arenie międzynarodowej. Portal balkanist.rs poinformował, że w Niemczech międzyparlamentarna komisja praw człowieka Bundestagu, który jest najwyższym organem ustawodawczym Republiki Federalnej Niemiec, wezwała parlamentarzystów do zwrócenia szczególnej uwagi na sytuację w Czarnogórze i zbadania okoliczności zatrzymania biskupa Joanicjusza wraz z duchowieństwem Serbskiej Cerkwi Prawosławnej. Komisja podkreśliła, że konflikt o charakterze polityczno-religijnym nasilający się w Czarnogórze nie znajduje odpowiedniego wsparcia na szczeblu międzynarodowym. Posłowie wezwali do przeanalizowania kontrowersyjnej ustawy o wolności religijnej, przyjęcie której wywołało wielomiesięczne masowe protesty w całym kraju. Parlamentarzyści stwierdzili, że nowe prawo zagraża własności Serbskiej Cerkwi Prawosławnej, która może zostać przekazana niekanonicznej Czarnogórskiej Cerkwi Prawosławnej, nieuznawanej przez wszystkie lokalne Cerkwie prawosławne na świecie. Według niemieckich obrońców praw człowieka świeckie państwo powinno być neutralne w sprawach religijnych i nie może podejmować dyskryminujących decyzji wobec konkretnej grupy religijnej, lecz musi przestrzegać głównego postulatu dotyczącego oddzielenia kwestii wyznaniowych od władzy świeckiej. – My, członkowie międzyparlamentarnej komisji praw człowieka, wzywamy wszystkie siły polityczne do przywrócenia i ochrony praw człowieka do wolności myśli, sumienia, religii, przewidzianych we wszystkich konwencjach międzynarodowych – głosi komunikat, podpisany przez parlamentarzystę Bundestagu Waldemara Herdta.

W Czarnogórze planowane jest wznowienie masowych, modlitewnych procesji w całym kraju, wraz ze zniesieniem ograniczeń związanych z pandemią. Metropolia Czarnogóry i Przymorza wydała komunikat, w którym stwierdza się: „Zdecydowanie protestując i potępiając zachowanie władz i jej zwolenników, wzywamy wszystkich do zaprzestania prześladowań kanonicznej Cerkwi, biskupów, duchowieństwa i wiernych. Z determinacją i wytrwałością, przy wsparciu narodu, mówimy coraz głośniej – Ne damo svetinje!”.

You may also like
Eskalacja konfliktu
Burzenie cerkiewnych obiektów w Czarnogórze
Eskalacja konfliktu w Czarnogórze
W Czarnogórze sąd zwolnił z aresztu biskupa Joanicjusza i siedmiu kapłanów

Odpowiedz