Home > Z kraju > Św. Konstantyn Cyryl Apostoł Słowian – prof. Aleksander Naumow

Św. Konstantyn Cyryl Apostoł Słowian – prof. Aleksander Naumow

Przypominamy tekst z drugiego numeru „Przeglądu Prawosławnego” (19.05.1985)

Odpowiedz