Home > Z kraju > Pytania o kopalnię torfu nad Narwią

Pytania o kopalnię torfu nad Narwią

W nawiązaniu do tekstu z lipcowego numeru „Przeglądu Prawosławnego”, opublikowanego na ss. 72-74, zamieszczamy kolejną informację dotyczącą konsultacji społecznych.

Susza, nieodwracalne zmiany w krajobrazie i problemy rolników – mówimy NIE kopalni torfu na Podlasiu!

Firma Wokas z Łosic chce wybudować kopalnie torfu na pograniczu gmin Narew i Czyże. Planuje eksploatować złoże o powierzchni ponad 170 ha przez 30 lat. Torf zamierza wydobywać z głębokości od półtora do 2,5 m. Inwestor planuje eksploatację torfu przez kilka dziesięcioleci w okolicy sąsiadujących wsi – Gorodczyno, Gradoczno i Klejniki. Firma już wykupiła lub wydzierżawiła dziesiątki hektarów.

W gminie Czyże radni już przegłosowali uchwałę o rozpoczęciu zmian w studium uwarunkowań rozwoju gminy. Rada Gminy Narew odrzuciła podobny wniosek wójta i zaproponowała najpierw konsultacje społeczne w tej sprawie.

18 czerwca, w czwartek o godzinie 14:00 w urzędzie gminy Czyże (Czyże 106) planowana jest dyskusja publiczna na ten temat – zapraszamy serdecznie na to spotkanie. To ważne, aby wysłuchać mieszkańców, zadać pytania, sprzeciwić się planom szkodliwej inwestycji!

Większość mieszkańców nie chce tej bardzo kontrowersyjnej inwestycji!

W dobie zmian klimatycznych i suszy, taki zasób jak torfowiska musi być pod szczególną ochroną. To jedyne miejsce, gdzie naturalnie mogą być retencjonowane i oddawane otoczeniu wody z opadów, zasilania podziemnego i roztopów. Nie ma lepszego sposobu na zatrzymanie wody w środowisku. Nie trzeba budować drogich zbiorników retencyjnych, torfowiska robią to za darmo.

A to wszystko ma się dziać obok obszaru NATURA 2000 i obszaru chronionego krajobrazu Dolina Narwi. Bardzo blisko Puszczy Białowieskiej i innych bardzo cennych terenów przyrodniczych w Polsce.

Kopalnia zwiększy susze na tym terenie, utrudni życie miejscowej ludności, zagrozi działającym gospodarstwom rolnym, zniechęci turystów, zniszczy krajobraz, dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe. Nie ma w zasadzie żadnych powodów, żeby taka kopalnia powstała.

Mieszkańcy w petycji żądają od władz obu gmin, zaprzestania działań w celu powstania kopalni, pomocy rozwojowi ekologicznej produkcji rolnej, agroturystyki, w sposób, który zapewni dobre warunki życia następnym pokoleniom.

Negatywne opinie do projektu zmiany studium i prognozy wydał dwa razy Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku. Na przełomie lutego i marca br. urząd gminy Czyże otrzymał w tej sprawie dwa pisma z argumentami przeciwko powstaniu kopalni: pismo Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu w Białymstoku i pismo Społecznego Komitetu Ochrony Łąk Torfowych, zawiązanego przez lokalnych mieszkańców.

Prosimy o kontakt, połączymy Państwa z lokalnymi mieszkańcami, udostępnimy nagrania, pomożemy w kontaktach. Gminy, na których terenie ma być kopalnia nie znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie Puszczy Białowieskiej, ale w bliskości i przewidywana inwestycja wpłynie na pogorszenie stosunków wodnych na terenie Puszczy.

Dokumenty:

http://bip.ug.czyze.wrotapodlasia.pl/stud_uwar_i_kier_zago.html

Odpowiedz