Home > Artykuł > Arcybiskup Jerzy rektorem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej

Arcybiskup Jerzy rektorem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej

Arcybiskup wrocławsko-szczeciński prof. Jerzy (Pańkowski) od 1 września tego roku będzie rektorem ChAT. Wyboru na to odpowiedzialne stanowisko dokonało 7 maja kolegium elektorów tejże uczelni. Kadencja rektora trwa cztery lata. Władyka Jerzy sprawował dotychczas, przez osiem lat, urząd prorektora uczelni i przez 12 lat kierownika jej sekcji prawosławnej. Zastąpi ks. dra hab. Bogusława Milerskiego z Kościoła ewangelicko-augsburskiego, rektora ostatnich dwóch kadencji. Władyka Jerzy w 1989 roku, mając 15 lat, związał się z monasterem Zwiastowania Bogarodzicy w Supraślu. Na jego duchowy rozwój, poczynając od dzieciństwa, miał ogromny wpływ ówczesny arcybiskup białostocki i gdański Sawa, od 1998 roku metropolita Cerkwi w Polsce. Ukończył Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie, ChAT oraz wydział teologii Uniwersytetu Narodowego im. Kapodistriasa w Atenach. 1 styczna 1995 roku władyka Sawa wyświęcił go na diakona. 10 września 1998 roku złożył wieczyste śluby zakonne. 15 października tego samego roku został wyświęcony na kapłana. Od 1999 do 2007 roku pozostawał ihumenem monasteru św. Onufrego w Jabłecznej. 28 stycznia 2007 roku miała miejsce jego chirotonia na biskupa siemiatyckiego. W latach 2007-2010 kierował pracami kancelarii metropolity. W 2010 roku sobór biskupów powierzył władyce Jerzemu urząd prawosławnego ordynariusza Wojska Polskiego, zaś w 16 maja 2017 roku, po śmierci arcybiskupa wrocławskiego i szczecińskiego Jeremiasza, kierowanie tą diecezją. Podniesiony wtedy został do godności arcybiskupa.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w E-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

Anna Radziukiewicz

Odpowiedz