Home > Sami o sobie > Podlasie w Obiektywie

Podlasie w Obiektywie

Tematem konkursu jest Podlasie z jego architekturą, przyrodą, ludźmi, całą mozaiką kulturową. Organizator nie narzuca podziałów tematycznych, stwarza pole do dowolnej interpretacji fotografującego, zależnej od jego wrażliwości i spostrzegawczości. Konkurs ma charakter otwarty mogą wziąć w nim udział wszyscy – zarówno z województwa podlaskiego jak i z Polski, profesjonaliści, jak i amatorzy. Fotografie ocenia jury powołane spośród fotografików, lub artystów Podlasia. W poprzednich edycjach zasiadali w nim m.in. śp. Wiktor Wołkow, Jan i Bożena Walencik, Tomasz Kłosowski, śp. Marek Dolecki, Robert Nofikow, Tadeusz Żaczek, Paweł Grześ, Jarosław Chyra, Michał Kość i inni. Prace na konkurs należy zgłaszać do 15 października. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród oraz wystawa pokonkursowa planowana jest na grudzień 2020 roku. Wystawa prezentowana będzie w Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej w Hajnówce przez około rok, ponieważ stanowi doskonałe dopełnienie wystaw etnograficznych, później zaś „wędruje” po Podlasiu, prezentowana m.in. w Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Narewce, Kleszczelach, Białowieży. Prace konkursowe należy dostarczać w formie odbitek fotograficznych w formacie A3 lub zbliżonym wraz ze zdjęciami w formie elektronicznej (jpg, tif) na CD/DVD lub wysłać w wersji elektronicznej na adres kontakt@ muzeumbialoruskie.pl (wraz z wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszenia w formie skanu). Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie trzy fotografie. Do wypełnienia także formularz zgłoszeniowy, dostępny wraz z regulaminem w siedzibie organizatora lub na stronie internetowej: www. muzeumbialoruskie.hajnowka.pl, www.hajnowka.pl . Organizatorem konkursu jestMuzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce (ul. 3 Maja 42, tel. (85) 682 28 89, email: konatkt@muzeumbialoruskie.pl, http://muzeumbialoruskie.hajnowka.pl). Konkurs odbywa się pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Podlaskiego oraz Burmistrza Miasta Hajnówka.

Odpowiedz