Home > Ze świata > W obronie sprawiedliwości w Czarnogórze

W obronie sprawiedliwości w Czarnogórze

W połowie czerwca w całej Czarnogórze wznowiono masowe pokojowe manifestacje wiernych, wstrzymane w marcu z powodu pandemii koronawirusa. Modlitewne procesje organizowane są w ramach protestu przeciwko nowo uchwalonej ustawie „O wolności wyznania i statusie prawnym wspólnot religijnych”, dyskryminującej kanoniczną Cerkiew prawosławną w Czarnogórze, będącą częścią patriarchatu serbskiego.

Vidovdan w Czarnogórze, 28.06.2020

Grupa pracowników medycznych z miasta Nikšić, obwiniana za udział w modlitewnej procesji i poddaniu się manipulacji ze strony duchownych, napisała specjalne oświadczenie, w którym stwierdziła, że ich działanie było dobrowolną decyzją wynikającą z chęci obrony Cerkwi i solidarności z wiernymi. Zapowiedziano także, że jako ludzie i jako lekarze będą opowiadać się po stronie tych, którzy cierpią z powodu niesprawiedliwości. Dokument podpisało 116 lekarzy z miasta Nikšić, a następnie ponad trzystu kolejnych medyków z całego kraju.

W obronie kanonicznej Cerkwi przed niesprawiedliwością wystąpiło także prawie trzystu sportowców z Nikšicia, w tym wielu uczestników igrzysk olimpijskich, mistrzów świata i Europy. „Milczenie wobec niesprawiedliwości jest sprzeczne z ogólnoludzkimi, jak i sportowymi zasadami” – napisano w apelu sportowców.

Ponad stu przedstawicieli czarnogórskich środków masowego przekazu zaapelowało do władz państwowych o poszanowanie podstawowego prawa człowieka do wolności wyznania. „Jeżeli zamilczymy, to niesprawiedliwość przemówi. Jeżeli zamkniemy oczy, będziemy żyć w ciemności. Toczymy walkę o poszanowanie wszystkich praw człowieka, gwarantowanych przez konstytucję Czarnogóry” – napisano w oświadczeniu.

Na początku lipca ponad stu dwudziestu czarnogórskich żołnierzy zawodowych i emerytowanych wyraziło swe stanowcze poparcie dla kanonicznej Cerkwi w jurysdykcji Serbskiej Prawosławnej Cerkwi (SPC) w zachowaniu jej historycznego dziedzictwa, suwerennych praw własności i nietykalności osobistej duchowieństwa. Wojskowi potępili wszelkie formy prześladowań, wybiórcze stosowanie prawa, nękanie i przemoc fizyczną wobec wiernych.

Ponad trzystu czarnogórskich prawników podpisało proklamację, czyli publiczną odezwę skierowaną do społeczeństwa, w obronie kanoniczej Cerkwi. W dokumencie zatytułowanym „Adwokaci bronią praw i sprawiedliwości” napisano: „Uważamy za nasz moralny i zawodowy obowiązek wyrazić sprzeciw wobec jawnie niekonstytucyjnym przepisom, które w brutalny sposób dyskryminują wspólnoty SPC w zakresie ich praw własności i naruszają podstawowe normy prawa cywilnego”. Podpisy w obronie praw kanonicznej Cerkwi złożyło także ponad 1600 czarnogórskich inżynierów różnych specjalności.

Wieczorem 25 czerwca Narodowy Komitet Koordynacyjny do walki z koronawirusem, działający przy parlamencie Czarnogóry, ponownie wprowadził zakaz wszelkich masowych zgromadzeń w całym kraju z wyjątkiem terenów obiektów kultu religijnego.

4 lipca zgromadzenie biskupów SPC w Czarnogórze, z uwagi na pogarszającą się sytuację epidemiczną w kraju związaną z pandemią koronawirusa, postanowiło czasowo wstrzymać modlitewne procesje.

Andrzej Charyło

fot. www.mitropolija.com

Odpowiedz