Home > Z kraju > Dzień niebiańskiego patrona władyki Andrzeja

Dzień niebiańskiego patrona władyki Andrzeja

17 lipca Cerkiew czci pamięć św. Andrzeja z Krety, autora między innymi słynnego pokutnego Wielkiego Kanonu, czytanego w świątyniach w Wielkim Poście. To również dzień carskich męczenników.

Św. Andrzej z Krety jest niebiańskim opiekunem władyki supraskiego Andrzeja. Liturgia św. sprawowana w tym dniu w cerkwi św. Jana Teologa zgromadziła kilkunastu duchownych, mnichów z różnych monasterów, wielu diakonów i prisłużników i oczywiście wiernych nie tylko z supraskiej parafii.

Do władyki Andrzeja zwrócił się arcybiskup bielski Grzegorz. Mówił o formowaniu się władyki w supraskim monasterze jako mnicha i obecnej służbie biskupiej, wymagającej ojcowskiej opieki względem monasterskiej braci i umiejętności kierowania złożonymi i odpowiedzialnymi pracami organizacyjnymi, zwłaszcza przy rozpisywaniu cerkwi Zwiastowania Bogarodzicy – odtwarzaniu XVI-wiecznych fresków. Określił też, czym jest patriotyzm osoby duchownej według tradycji Ojców świętych. Oznacza on  bycie wszędzie i nigdzie. Wszędzie, czyli tam, gdzie pośle Cerkiew i gdzie chce Pan i nigdzie, czyli bez przywiązywania się do jakiegokolwiek miejsca, bowiem prawdziwym domem człowieka jest Królestwo Niebieskie.

Anna Radziukiewicz

Odpowiedz