Home > Z kraju > W Przeglądzie Prawosławnym na sierpień

W Przeglądzie Prawosławnym na sierpień

Hagia Sophia meczetem – najwspanialsza w historii prawosławia cerkiew, od 1934 roku będąca muzeum, po podpisaniu przez prezydenta Turcji Edogana dekretu, została teraz formalnie przekształcona w meczet. Piszemy o historii Hagia Sophii, jej roli w chrześcijaństwie oraz protestach przeciwko tej decyzji zwierzchników lokalnych Cerkwi prawosławnych, władz Grecji, rady do spraw zagranicznych Unii Europejskiej i UNESCO.

W Wierzchowinach koło Chełma 6 czerwca 1945 roku zginęło 194 prawosławnych mieszkańców tej wsi, niewinnie zamordowanym. Pamięć o nich przetrwała w modlitwie, w tym roku służonej przez arcybiskupa lubelsko-chełmskiego Abla 13 czerwca, który wieś nazwał szczytem chełmskiej Golgoty.

16 czerwca 1942 roku w Rajsku zamordowali hitlerowcy 149 mieszkańców wsi. Piszemy o rajskiej tragedii ale i o odrodzeniu życia we wsi i w parafii, w której gruntownie odremontowano cerkiew.

Wracamy do Eucharystii w okresie pandemii koronawirusa, dokładnej do tego, jakie inicjatywy i pomysły urągają naszej dogmatyce i jak powinniśmy żyć w Cerkwi podczas pandemii. Cytujemy stanowisko zwierzchników lokalnych Cerkwi, w którym jest stwierdzenie, że żadna choroba  nie może zostać przekazana poprzez Sakrament Sakramentów, czyli Eucharystię.

W Czarnogórze większość wciąż jest ostro prześladowana, czyli prawosławni. Czarnogórcy, po kilku miesiącach przerwy z powodu epidemii, wrócili na ulice, bo tylko tak mogą wyrazić swe niepokoje przed prześladującymi je władzami, protestując przeciwko uchwalonej w nocy z 26 na 27 grudnia ustawie, dyskryminującej kanoniczną Cerkiew prawosławną w Czarnogórze.

Czarnogórcy idą w modlitewnych procesjach. Są to masowe wielotysięczne procesje, odbywające się w różnych miejscowościach kraju.

Wspominamy zmarłego 26 maja tego roku profesora ks. Wacława Hryniewicza, rzymskokatolickiego zakonnika, przyjaciela chrześcijańskiego Wschodu, szczególnie ruskiego prawosławia, którego myśl i nauczanie przyswajał katolikom. Był wybitnym teologiem i ekumenistą, którego sława wykraczała daleko poza granice kraju.

O współczesnej filozofii rosyjskiej, na którą wielki wpływ ma doświadczenie hezychastyczne, piszemy, omawiając bardzo pogłębione i prowadzone z jasnością, rozważania diakona, doktora filozofii Łukasza Leonkiewicza, zawarte w książce „Postrenesans rosyjski”.

Poza tym wiele innych tekstów, między innymi o wyborach prezydenckich, kontynuacji dzieła rozpisywania cerkwi w Supraślu, modlitwie na Górze Jawor, czasach wojny w Ploskach.

Anna Radziukiewicz

Odpowiedz