Home > Z kraju > W Białowieży poświęcono pomnik z okazji 75-lecia Wielkiego Zwycięstwa

W Białowieży poświęcono pomnik z okazji 75-lecia Wielkiego Zwycięstwa

W sobotę 18 lipca w Białowieży na miejscu byłej wsi Kropiwka, zniszczonej przez hitlerowców, którzy wypędzili jej mieszkańców, stanął obok kaplicy św. Aleksandra Newskiego pomnik, czczący tych, którzy walczyli i tych, którzy zginęli podczas drugiej wojny. Memoriał w kształcie krzyża ustawiono z okazji 75-lecia Wielkiego Zwycięstwa. Inicjatorem takiego upamiętnienia zwycięstwa było Stowarzyszenie Kulturalne „Ruś”, któremu przewodniczy prof. Anatol Odzijewicz. Dobrowolne ofiary pokryły koszt wzniesienia memoriału.

Pomnik poświęcił proboszcz parafii św. Mikołaja w Białowieży, o. Sergiusz Korch, który podziękowania za tę inicjatywę złożył na ręce Anatola Odzijewicza, podkreślając jak ważna jest pamięć, dotycząca historii, współtworzonej przez naszych przodków. Następnie dla blisko setki zgromadzonych na uroczystościach osób Dorota Wysocka zaprezentowała książkę „Zamordowane wsie”, skupiając się głównie na ulotności pamięci, jeśli ta nie została zapisana. Książka stała się sposobem na utrwalenie pamięci o około 250 spacyfikowanych wsiach w okręgu białostockim, który za czasów okupacji hitlerowskiej obejmował także część współczesnego województwa grodzieńskiego.

Poseł Eugeniusz Czykwin mówił o „przepisywaniu historii” dotyczącej II wojny, także przez młodych prawosławnych, którzy chętnie zrównują hitleryzm ze stalinizmem.

Anatol Odzijewicz zauważył, że my, jako mniejszość, nie czcimy swoich bohaterów, ludzi wybitnych, takich jak pochodzącego z Koźlik spod Zabłudowa marszałka Związku Radzieckiego Wasilija Sokołowskiego czy gen. Aleksandra Waszkiewicza, pochodzącego z Białowieży, bohatera Związku Radzieckiego. Byli oni ludźmi wybitnymi, a my nie wiemy o nich prawie nic.

Uroczystość zakończyły koncert pieśni wojennych i ludowych i przyjacielskie rozmowy przy stole.

Anna Radziukiewicz

You may also like
Cerkiew na cmentarzu

Odpowiedz