Home > Artykuł > Bractwo św. św. Cyryla i Metodego wybrało władze

Bractwo św. św. Cyryla i Metodego wybrało władze

4 lipca odbyło się walne sprawozdawczo-wyborcze zebranie delegatów Stowarzyszenia Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego.

W zebraniu uczestniczyli delegaci oraz goście, wśród nich m.in. arcybiskup białostocki i gdański Jakub, przedstawiciel metropolity Sawy o. Doroteusz Sawicki, opiekunowie duchowni oraz współpracownicy zarządu głównego.

Po molebnu i podsumowaniu działalności zarządu głównego za kadencję 2017-2019 przez przewodniczącego Bazylego Piwnika, w trakcie którego szczególnie podziękował Marcinowi Abijskiemu, dyrektorowi Niepublicznej Szkoły Podstawowej św. św. Cyryla i Metodego, oraz o. Piotrowi Makalowi, kierownikowi biura zarządu głównego, i pracownikom biura, delegaci głosowali nad uchwałami.

Arcybiskup Jakub w trakcie spotkania podkreślił, że głównym zadaniem Bractwa jest działalność edukacyjna i że rozwijanie jej na terenie kraju jest bardzo dobrym kierunkiem.

Działalność edukacyjna Stowarzyszenia przejawia się w prowadzeniu szkoły św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku oraz przedszkoli w Bielsku Podlaskim, Hajnówce i Siemiatyczach.

Od września 2020 roku planowane jest uruchomienie przedszkola w Lublinie. Podczas wyboru władz Stowarzyszenia obowiązki przewodniczacego powierzono Bazylemu Piwnikowi, a do zarządu głównego weszli Jan Smyk, Andrzej Plewa, Lucja Nimierowicz, Jerzy Maleszewski i Grzegorz Nazaruk.

Wybrano również główną komisję rewizyjną z przewodniczącym Romanem Romaniukiem, członkami komisji zostali Radosław Kowalczuk i Olga Charkiewicz.

fot. archiwum Bractwa

Odpowiedz