Home > Artykuł > Był człowiekiem wielkiej wiary

Był człowiekiem wielkiej wiary

Wielkim smutkiem napełniła mnie wiadomość o śmierci czcigodnego śp. profesora Wacława Hryniewicza OMI, „teologa nadziei”.

Był on człowiekiem wielkiej wiary oraz miłości do Boga i Kościoła Chrystusowego. Dlatego troską obejmował wszystkie modły, które służyły zbliżeniu się Kościołów.

Był postacią rangi światowej, o czym świadczy jego aktywne zaangażowanie się w pracach Międzynarodowej Komisji Mieszanej ds. Dialogu między Kościołem rzymskokatolickim i Kościołem prawosławnym.

Za niemożliwy do realizacji uznawał tragiczny w skutkach dawny unijny model jedności kościelnej, wymagający podporządkowania Kościoła prawosławnego papieżowi. Uniatyzm nazwał „trudną lekcją historii” i jedną z głównych przeszkód w dialogu ekumenicznym z prawosławiem.

W naszych lubelskich kontaktach o. profesor dał się poznać jako człowiek umiejący, jak mało kto, dostrzec drugiego człowieka, biblijnego „bliźniego”. Jego dorobek naukowy i dydaktyczny budzi ogromny szacunek. Poczucie szacunku wzrasta przy ocenie jego dorobku naukowego.

Niech mi wolno będzie wyrazić przekonanie, że Dobry Bóg przygotuje mu mieszkanie w swoich Niebiańskich Przybytkach. Wieczna Pamięć modlitewna w wielu sercach prawosławnych towarzyszy dzisiaj ceremonii pogrzebowej odchodzącego od nas Wielkiego Ekumenisty o. Wacława Hryniewicza.

Niech Chrystus Zmartwychwstały przyjmie do swego Królestwa zmarłego naszego brata profesora o. Wacława Hryniewicza, który służył mu przez całe życie, a wszystkich, których ta śmierć okryła żałobą, obdarzy swoją pociechą. Wieczny odpoczynek tobie, o. Wacławie!!!

+ Abel Prawosławny Arcybiskup Lubelski i Chełmski

Lublin 28 maja 2020 r.

Odpowiedz