Home > Artykuł > Coraz więcej fresków

Od początku lipca znów trwa w Supraślu rekonstrukcja XVI- -wiecznych fresków. Koronawirus „pozamykał” granice. W związku z tym ikonopisiec Wiktor Downar z Mińka wraz ze swoją grupą nie mógł przez kilka miesięcy przybyć do Polski, by kontynuować dzieło rozpisywania cerkwi Zwiastowania Bogarodzicy.

Teraz ustawiono w cerkwi rusztowania, na jej północnej ścianie w nawie głównej i artyści rozpisują na niej między innymi ciąg dalszy scen akatystu do Bogarodzicy, obecnych już na ścianach południowej i zachodniej. Przed nimi jeszcze wiele pracy, ponieważ dotychczas rozpisano około połowy wnętrza świątyni.

Ikonopiscy ściśle współpracują z konserwatorem dzieł sztuki Krzysztofem Staweckim, absolwentem Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, który ma już za sobą czterdziestoletnią praktykę konserwatorską.

– Pochodzę z Torunia – mówi. – Pamiętam Supraśl z fundamentami cerkwi Zwiastowania. Jej odbudowa jest dziełem imponującym. To piękna świątynia. Odwiedzający ją, niezależnie od wyznania, są nią zachwyceni. Ekipa wykonuje w cerkwi freski na poziomie światowym. To jak dzieło ma wyglądać, nieustannie konsultujemy z władyką supraskim Andrzejem, który z całym sercem podchodzi do rekonstrukcji, także z mnichami – ojcami Pantelejmonem czy Sergiuszem. Nie wszystko bowiem zostało sfotografowane na początku wieku, niektóre jej fragmenty były zasłonięte na przykład kiotami. Dlatego w tych miejscach musimy sami zaproponować jak najbardziej prawdopodobny program ikonograficzny.

Freski znajdą się także na potężnych filarach i na chórze. Jeśli nic nie przeszkodzi, być może w tym roku dzieło rozpisywania cerkwi, wyjątkowe w skali światowej, zostanie ukończone.

Trzeba będzie jeszcze wykonać ikonostas. A do tego zadania należy podejść z nie mniejszą troską jak do fresków, wybierając do jego zaprojektowania i wykonania mistrzów nad mistrzami.

Tym, którzy zechcą wesprzeć supraskie dzieło, podajemy dane:

Monaster Zwiastowania Bogarodzicy ul. Klasztorna 1, 16-030 Supraśl

Bank Spółdzielczy w Białymstoku, oddział w Supraślu

83 8060 0004 0680 0286 2000 0010

fot. Anna Radziukiewicz

Odpowiedz