Home > Artykuł > Komputery od bratczyków

Komputery od bratczyków

Nikt nie przypuszczał, że w ciągu kilku tygodni nasze życie z powodu koronawirusa diametralnie się zmieni i większość czasu będziemy spędzać w domu, korzystając z Internetu. Nie każdy był przygotowany na taki obrót spraw.

Nie w każdym domu komputer stanowił narzędzie nauki i pracy. Wprowadzenie zdalnego nauczania, odrabianie zadań domowych czy zdalna praca rodziców zrodziły nowy problem – w niektórych domach brakowało urządzeń, aby móc pogodzić obowiązki wszystkich.

Dlatego w zarządzie Bractwa Młodzieży Prawosławnej diecezji lubelsko-chełmskiej postanowiono zdobyć sprzęt elektroniczny i przekazać go najbardziej potrzebującym rodzinom, umożliwiając im normalne funkcjonowanie w nowej rzeczywistości.

Opiekun duchowny diecezjalnego bractwa, o. Marcin Gościk, udał się do prezes Banku Spółdzielczego w Białej Podlaskiej, Heleny Wasilewskiej, z pytaniem, czy placówka nie mogłaby przekazać najbardziej potrzebującym rodzinom kilku komputerów. Ku ogromnej radości o. Marcina i bratczyków bank przekazał siedemnaście zestawów komputerowych. Bratczycy dostarczyli je rodzinom mieszkającym w różnych miejscowościach Lubelszczyzny.

Radość obdarowanych, wśród nich jest chłopiec z autyzmem, była ogromna. Wielu dzieciom, które nie posiadały własnego komputera, zorganizowaliśmy jako bratczycy stanowiska do zdalnej nauki. Przekazane zestawy komputerowe zostały uruchomione. Rodzice i dzieci byli niezmiernie wdzięczni i szczęśliwi, co podkreślali zarówno przy instalacji urządzeń, jak dzwoniąc do nas z potwierdzeniem, że wszystko działa. Jednak to uśmiech na twarzy naszych rówieśników sprawił, że wszelkie trudy związane z organizacją i przebiegiem przedsięwzięcia zostały wynagrodzone.

Serdecznie dziękujemy za życzliwość prezes Helenie Wasilewskiej i naszemu opiekunowi duchowemu, o. Marcinowi Gościkowi.

Jakub Marczuk

fot. Natalia Prokopiuk

Odpowiedz