Home > Artykuł > O Eucharystii w okresie pandemii

O Eucharystii w okresie pandemii

17 maja patriarcha konstantynopolitański Bartłomiej skierował list do zwierzchników lokalnych Cerkwi prawosławnych w sprawie sposobu udzielania Świętej Eucharystii po pojawieniu się pandemii koronawirusa. 23 maja metropolita warszawski i całej Polski Sawa w oficjalnej odpowiedzi wyraził radość z faktu, że patriarcha konstantynopolitański pochylił się nad problemami, które dotknęły życie Cerkwi z powodu pojawienia się koronawirusa. Tym bardziej, że rozkwit pandemii przypadł na szczególny okres Wielkiego Postu i Świętej Paschy.

Metropolita Sawa stwierdził, że „z oburzeniem przyjmujemy opinie, że Święta Eucharystia może być sprawowana on-line, co gorsze, że może być źródłem rozpowszechniania się wirusa. Opinie te są bluźniercze i urągają naszej dogmatyce, wierze naszych Ojców, którzy sprawowali Świętą Liturgię w najbardziej ekstremalnych warunkach – w łagrach, obozach, wśród chorych, w tym trędowatych. Święta Eucharystia jest Boskim ogniem, który spala wszystko. Tego właśnie boi się szatan. To muszą zrozumieć liderzy współczesnego świata. Słusznie pisze Wasza Świątobliwość, że Cerkiew winna «odmówić posłuszeństwa wobec władz i rządów tego świata, kiedy kwestionuje się tajemnicę tajemnic jej życia, Świętą Eucharystię». Dlatego cieszy nas fakt, że Wasza Świątobliwość stwierdza: «oświadczamy, że w żadnym wypadku nie mamy zamiaru odstąpić od tego, co zostało przekazane nam w spadku przez naszych błogosławionych Ojców»”.

Eminencja jednocześnie wyraźnie podkreślił, że Ciało i Krew naszego Pana Jezusa Chrystusa to źródło życia, a nie śmierci. Ja jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpił; jeśli ktoś będzie spożywał ten chleb, żyć będzie na wieki, a chleb, który Ja dam, jest Moim Ciałem, które Ja dam za życie świata (J 6,51).

Metropolita poinformował, że Cerkiew prawosławna w Polsce w okresie pandemii nie zawiesiła swoich nabożeństw nawet na jeden dzień. Wszystkie świątynie były otwarte i są otwarte, i sprawowano w nich wszystkie nabożeństwa. Eucharystię podaje się zgodnie z dotychczasową praktyką, jedną łyżeczką i podczas sprawowanej Liturgii. Duchowni zobowiązani byli i są tylko do zachęcania wiernych, aby przestrzegali zarządzeń sanitarno-higienicznych.

Zwierzchnik Cerkwi w Polsce zauważył, że czas pandemii przyczynił się do zerwania międzyludzkich kontaktów. Doszło także w łonie Cerkwi do rozluźnienia jedności. Z tego powodu metropolita Sawa zwrócił się do patriarchy konstantynopolitańskiego, jako pierwszego wśród równych, z gorącą prośbą o odbudowanie zachwianej jedności Cerkwi poprzez powrót do eucharystycznej komunii wszystkich, gdyż tego oczekuje Bóg, historia, wierni i przyszłe pokolenia.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w E-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

oprac. Andrzej Charyło, fot. Jarosław Charkiewicz

Odpowiedz