Home > Ze świata > Synod Cypryjskiej Cerkwi: Turcja powinna pozwolić na prawosławne nabożeństwa w Hagii Sophii

Synod Cypryjskiej Cerkwi: Turcja powinna pozwolić na prawosławne nabożeństwa w Hagii Sophii

Specjalny komunikat w związku ze zmianą statusu Hagii Sophii z muzeum na meczet opublikował synod Cypryjskiej Cerkwi Prawosławnej.

Podzielając uczucie gniewu i niezadowolenia Cypryjczyków, cerkiew Cypryjska wyraża „głęboki żal i zaniepokojenie w związku ze zamianą soboru Hagii Sophii na meczet” – napisali hierarchowie.

Władycy podkreślili, że Cypryjczycy „mają powód do wyrażania bólu z powodu niegodziwego i niedopuszczalnego działania tureckich przywódców, bowiem po 1974 roku ogromna ilość cerkiewnych zabytków na okupowanej przez Turcję części Cypru została rozgrabiona i zniszczona”.

Synod Cypryjskiej Cerkwi ubolewa, że „nie są podejmowane żadne kroki przeciwko tym, którzy codziennie znieważają chrześcijańska wiarę i wartości chrześcijańskiej kultury”.

Synod uważa, że Turcja dokonuje „świadomego wyboru”, postanawiając „zawrócić i odejść od Europy, żeby wcielić w życie islamską wizję osmańskiego imperium” i ostrzega, że ten krok Turcji „doprowadzi do głębokiego podziału między chrześcijaństwem i islamem”.

Ponieważ cypryjscy hierarchowie nie wierzą w zmianę decyzji prezydenta Turcji, proponują, podobnie jak serbski patriarcha Ireneusz, by Ankara umożliwiła „patriarsze konstantynopolitańskiemu, prawowitemu właścicielowi, odprawianie Liturgii w soborze Hagia Sophia. Muzułmańska modlitwa miałaby się odbywać w innej jego części”.

Ałła Matreńczyk

Odpowiedz