Home > Z kraju > Jaczniańskiej Ikony Bogarodzicy

Jaczniańskiej Ikony Bogarodzicy

W niedzielę, 26 lipca, po raz pierwszy, obchodzono święto ku czci Jaczniańskiej Ikony Matki Bożej. Poza parafianami, którzy zwyczajowo pod tą datą obchodzą święto wsi Jaczno, zgromadzeni także uczestniczyli w służonych codziennie przez pięć miesięcy i transmitowanych przez internet akatystach ku czci Bogarodzicy.

Proboszcz tej wiejskiej parafii na Sokólszczyźnie, o. Piotr Hanczaruk, inicjator i sumienny celebrans przypominał o tym, że zebrano się przede wszystkim po to, by podziękować Matce Bożej, że pomogła i nadal pomaga przechodzić przez trudną sytuację pandemii, w której znalazł się świat. 

Transmisje akatystu online gromadziły nawet ponad trzystu uczestników. Nabożeństwo odbywało się we wszystkie dni powszednie, celowo o godzinie 19 – by skierować myśli wiernych ku Bogu i oddalić niepokojące wiadomości dobiegające z mediów. Nabożeństwa spotkały się z bardzo ciepłym przyjęciem, zarówno ze strony parafian – z myślą o których głównie były transmitowane, i ludziach z różnych zakątków Polski i świata.

Jaczniańska Ikona powstała w XVII wieku. Wśród ludności znany jest przekaz o tym, że cerkiew w Jacznie zbudowano w miejscu, które wskazała sama Bogurodzica. Kiedy przewożono drewnianą cerkiew z podmokłego terenu na przygotowane fundamenty w miejscowości Grzebienie woły ciągnące wozy z Ikoną zatrzymały się, a dziewczynce objawiła się Matka Boża mówiąc, że to miejsce jest przez Nią wybrane. Ikona, typu Hodegitria, była napisana w typowo ruskim stylu, na grubej desce i oprawiona w średniowieczną złoconą ramę. Znajdowała się w kiocie na lewym klirosie. Charakterystyczne było przedstawienie Jezusa Chrystusa, który ma twarz dorosłej osoby, a nie dziecka, a także zielony, a nie niebieski kolor szat Bogarodzicy.

Ikona spłonęła wraz z całą cerkwią i jej wyposażeniem w 1985 roku. Kopia, na podstawie dokumentacji fotograficznej, powstała jeszcze przed wybudowaniem z inicjatywy i fundacji Zoji Białomyzy nowej, murowanej cerkwi. 

Natalia Klimuk

Odpowiedz