Home > Ze świata > Nowy zwierzchnik Białoruskiej Cerkwi Prawosławnej

Nowy zwierzchnik Białoruskiej Cerkwi Prawosławnej

W atmosferze największych w czasach powojennych społecznych niepokojów na Białorusi doszło do wyboru nowego zwierzchnika Białoruskiej Cerkwi Prawosławnej. Nowym egzarchą patriarszym metropolitą mińskim i zasławskim został 51-letni biskup borysowski i marinogorski Beniamin (Tupeko). Podniesienie do godności metropolity odbyło się 6 września w świątyni Chrystusa Zbawiciela w Moskwie, podczas Liturgii, której przewodniczył patriarcha moskiewski i całej Rusi Kirył we współsłużeniu z czternastoma białoruskimi biskupami, członkami Synodu Białoruskiej Cerkwi, jej dotychczasowym zwierzchnikiem, a obecnie metropolitą jekaterinodarskim i kubańskim Pawłem, białoruskimi duchownymi. Na uroczystość przybyli też mnisi i mniszki z Białorusi, wierni.

Patriarcha Kirył podkreślił, że kandydaturę biskupa Beniamina na nowego zwierzchnika Białoruskiej Cerkwi Synod Ruskiej Cerkwi przyjął jednomyślnie. – Ta jednomyślność świadczy o wysokim zaufaniu do was – powiedział. – A to zaufanie oparte jest nie na osobistych sympatiach, lecz na tym, co wiemy o waszym życiu,  waszej pracy, waszym poglądach na współczesne problemy Cerkwi. Ale, co najważniejsze, wiemy, jak szczere i serdeczne jest wasze kapłańskie powołanie.

Metropolita Beniamin podarował patriarsze kopię Żyrowickiej Ikony Matki Bożej, opowiedział o obchodzonych w tym roku na Białorusi 550 rocznicy objawienia Żyrowickiej Ikony i 500-leciu założenia żyrowickiego monasteru. Podkreślił, że jego najważniejszym zadaniem jest praca dla dobra kraju i wszystkich prawosławnych.

– Wiele innych myśli i uczuć napełnia moje serce i wiem, że niemożliwe jest niesienie mego służenia bez wsparcia, przede wszystkim modlitewnego, Waszej Świątobliwości, bez pomocy modlitewnej i wsparcia wszystkich mieszkańców Białorusi, wszystkich, którzy modlą się w innych krajach. Bardzo przeżywam to co dzieje się dzisiaj w moim rodzimym kraju – przyznał. – I niczym  młody Samuel mówię: „Jestem, Panie, mów, Twój sługa cię słucha”.

Nowy metropolita miński (Witalij Iwanowicz Tupeko) urodził się w Łunińcu pod Brześciem w 1968 roku. Studiował na Białoruskim Państwowym Uniwersytecie, z dwuletnią przerwą na odbycie służby wojskowej. Z dyplomem inżyniera radiofizyka wstąpił do Mińskiego Seminarium Duchownego, potem Mińskiej Akademii Duchownej. Już po trzeciej klasie seminarium przyjął postrig z imieniem Beniamin ku czci swiaszczennomuczenika Beniamina, metropolity pietrogradzkiego i gdowskiego. Był mnichem w żyrowickim monasterze, potem jego dziekanem. W 2009 roku, już jako archimandryta, został namiestnikiem monasteru w Ladach. W 2010 roku przyjął chirotnię biskupią, w 2014 został wyznaczony na biskupa borisowskiego i marinogorskiego.

Ałła Matreńczyk

fot. ww.patriarchia.ru

Odpowiedz